Çalıştay Dokumanları

18 Nisan 2018 Günü Ankara Rahmi Koç Müzesi Çukurhan Divan Oteli Konferans Salonunda yapılan ”Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Etkisi ve Doğu Akdeniz’‘ konulu Çalıştayın Sunumları aşağıdadır.

Amiral Cem Gürdeniz’in Açılış Konuşması

Dr. Dolunay Özbek Sunumu

Dr Merve Erdem sunumu

Dr Beyza Şanlı Sunumu

Dr Sarp Ergüven Sunumu

Yrd Doç Dr Emete Gözügüzelli Sunumu

Prof.Dr. Yücel Acer Sunumu

 

 

21 Mart 2018 tarihinde KÜDENFOR-TURMEPA Ortaklığında icra edilen ve Douglas Woodring tarafından verilen Okyanuslarda Plastik Kirliliği Konulu Konferans sunum ve videoları aşağıdadır. (Üzerine tıklayınız)

Douglas Woodring Sunumu 

  1. video:  Okyanuslar ve Plastik
  2. video : Küresel Kampanya
  3. video: Geri Dönüşüm ve Plastik
  4. video Geri Dönüşüm Farkındalığı
  5. video Geri Dünüşüm ve Sanat
  6. video: Çocuklar ve Çevre

 

 

 

 

 

 

21 Şubat 2018 tarihinde Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonunda yapılan Türk Boğazları Sistemi Çalıştayının Sonuç Raporu  aşağıda olduğu gibidir.

Sonuç Raporu

Söz konusu çalıştayın Sunumları aşağıda olduğu gibidir: 

(İtalik Başlıklara Tıklayınız)

Açılış Konuşması:

Amiral Cem GÜRDENİZ

Prof. Emin Özsoy -TBS Gözlem ve Öngörü Sistemleri

Doç. Hüsne Altıok – İst. Boğazında Hidrografik Değişkenlik

Prof. Şükrü Beşiktepe-TBS Gözlemleri, Su Bütçesi ve Dinamik Kütle Akıları

Doç. Ufuk Utku Turunçoğlu-Deniz Atmosfer Etkileşimleri ve İklim

 

Doç. Adem Akpınar-TBS Yüzey Dalgaları İklimi ve Öngörüleri

Prof. Dilek Ediger-Marmara Denizi İzleme ve Değerlendirme: Ötrofikasyon Durumu

Yrd. Doç. Ahsen Yüksek-Marmara Denizi Biyoçeşitlilik Durumu ve Tehditleri

 

Doç. Emre Otay-Dip Taraması, Gemi Trafiği, Kazalar; Riskler, Sürdürülebilirlik

Doç. Murat Gündüz-Operasyonel Deniz Öngörü sistemleri ve Uygulamaları

Prof . Dr Emin Özsoy, Dr.Ejder Varol-Denizcilik Sektörü ve Gözlem      Sistemleri

Ata Can Çorakçı İstanbul Boğazı Akustik Akıntı Ölçüm Sistemi 

 

 

 

 

31 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Teknopark’ta yapılan Deniz Ticaret Gemilerinde Geleceğin Teknolojileri Çalıştayının Sonuç Raporu ve Sunumları aşağıda olduğu gibidir. (İtalik Başlıklara Tıklayınız) 

Sonuç Raporu

Açılış Konuşması:

Amiral Cem GÜRDENİZ-KÜDENFOR

Stratejik Düşünceden, Stratejik Yapılandırmaya  Yönetim Anlayışı

Doç. Dr. Ahmet Kasım Han-Kadir Has Üniversitesi

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi                        

Dr. Mahmut Özdemir-Koç Üniversitesi

Deniz Teknolojilerinin Geleceği ve 2030/2050 Deniz Teknolojilerinin Evrimi

Cem Melikoğlu-Türk Lloydu

Tersanecilik Sektöründe Rekabetçi Olunabilmesi  Maksadıyla Gerekli Teknolojik Yaklaşımlar

Dr. Süleyman Akın Tuzcuoğlu-Sefine Tersanesi

Armatörlerin İşletme Maliyetlerini Azaltmaya   Yönelik Teknolojik Yaklaşım ve Beklentileri

Yaşar Canca-İnce Denizcilik

TEKNOPARK Denizcilik Kümelenmesi (HİSER) Değerlendirmesi

Geleceğin Tahrik Sistemleri      

Dr.Uğur Türk-STM

LNG’nin Yakıt olarak Kullanılması                

Nevzat Aktan- Bureau Veritas

Mevcut Tahrik Sistemlerinin   LNG’ye Dönüşümü

Selim Kiper-OGAN Teknik

Dual Fuel Motorlar ve Enerji Tasarruf Edici   Sevk Sistemleri

Mevlüt Civelek- Man

Akıllı Geminin Tanımı ve İhtiyaç Analizi                                  

Günay Sürenkök-DNV

Digital Tersanecilik ve Dönüşüm Yönetimi                  

Halil Türkmen-Sedef Tersanesi

Dönüşüm ve İşletme Hataları                    

Yaşar Canca-İnce Denizcilik

Deniz Sektöründe Simülasyon   ve Benzetim Kullanımı

Dr.Gürkan Koldaş-Simsoft

Tersanelerimizde Bakım Alanında Artırılmış     Gerçeklik Uygulamaları

Bites Savunma

Sualtında Akıllı Sistemler

TR ARGE

Gemi İnşa Sanayiinde Uluslararası Rekabetçilik

Prof. Dr. Nurhan Kahyaoğlu Pirireis Üniversitesi

Gemi İnşa Sanayiine İlişkin Pazar Beklenti ve Analizleri

Gürkan Türkeş RMK Tersanesi

Yeni Nesil Gemi İnşa Eğilimleri

Prof. Dr. Mustafa İnsel  Hidroteknik

Gemilerde Form ve Sevk Optimizasyonu

Prof.Dr. Alican Takinacı İTÜ

 

 

 

 

 

22 KASIM 2017 TARİHİNDE RAHMİ KOÇ MÜZESİNDE KÜDENFOR VE İTÜ KUTUP ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE MÜŞTEREKEN   İCRA EDİLEN ”YENİ ROTA: KUTUPLAR” PANELİNİN KONUŞMA METİN VE SUNUMLARI AŞAĞIDA OLDUĞU GİBİDİR. (İTALİK BAŞLIKLARA TIKLAYINIZ)

SONUÇ RAPORU (KISA) 

Türkiye’nin Antarktika ve Arktik Vizyonu

Doç.Dr. Burcu ÖZSOY

 Svalbard Antlaşması ve Türkiye’nin antlaşmaya taraf olmasının önemi

(E). Dz.Kur.Albay Barbaros BÜYÜKSAĞNAK

PANELİSTLER

 

1 KASIM  2017 TARİHİNDE RAHMİ KOÇ MÜZESİNDE KÜDENFOR TARAFINDAN  İCRA EDİLEN SADUN BORO ROTASINDA TÜRK AMATÖR DENİZCİSİNİN EĞİTİMİ ÇALIŞTAYININ KONUŞMA METİN VE SUNUMLARI AŞAĞIDA OLDUĞU GİBİDİR. (İTALİK BAŞLIKLARA TIKLAYINIZ)

Açış konuşması          

Amiral Cem Gürdeniz

Sadun Boro ve Amatör Denizci                                                                        

Necati Zincirkıran

Yat ve Gemi                                                                                                 

Faruk Okuyucu

Amatör Denizci Eğitiminin Mevcut Durumu ,

Özlem Akdurak (Yelken Federasyonu Başkanı)

Amatör Denizci Eğitiminin Mevcut Durumu 

Okay Kılıç (UDHB)

Amatör Denizci Belgesi ve Eğitimi             

Turgay Aytaç (DAKSAR)                 

STK’ların Amatör Denizci Eğitimine Katkısı

Halil Hatipoğlu (DTO İzmir)

Diğer ülkelerde Amatör Denizci Eğitimi             

Tolga Pamir

Yeni Yelkenli Tekne Teknolojileri ve Amatör Denizci Eğitimi 

Edhem Dirvana (KÜDENFOR)

Amatör Denizci Eğitiminde Kurumsal İşbirliği   

Ekrem İnözü (Global Sailing Academy)

Amatör Denizci Eğitiminde Üniversiteler 

Şinasi Demir

Yelkenle Dünya Turu

Şinasi Demir

Denizlerimizde Kirlenme: Genel Değerlendirme Prof. Dr. Gülşen Altuğ (İÜ Su Bilimleri Fakültesi)

Sadun Boro ve Deniz Çevresi 

Deniz Kısmet Polat

Amatör Denizci ve Çevre Bilinci

Can Pulak

Devletin Amatör Denizciden Çevre Beklentisi 

Şule Özkal (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

 

 

 

28 NİSAN 2017 TARİHİNDE RAHMİ KOÇ MÜZESİNDE KÜDENFOR KOORDİNASYONUNDA, ÇİN HUAQİAO ÜNİVERSİTESİ, DEİK VE KUASIA İLE  İCRA EDİLEN DENİZ İPEK YOLU VE TÜRKİYE ÇALIŞTAYININ KONUŞMA METİN VE SUNUMLARI AŞAĞIDA OLDUĞU GİBİDİR.

Çalıştay Programı

Admiral Cem GÜRDENİZ   Açış Konuşması

Dr. Şebnem Köşer Akçapar (Director, KUASİA) Açış Konuşması

 Murat Kolbaşı (DEİK, Yönetim Kurulu Üyesi ) Konuşması

 Prof. Jia Yimin        (The President of Huaqiao University) Sunumu

 Dr. Mustafa Yağcı Sunumu (From Washington Consensus to Beijing Consensus)

Prof. Xu Peiyuan   Deniz İpek Yolu Ensitütüsü Direktörü Sunumu (General assessment of MSR and Mediterranean connection)

 Richard J. Heydarian (De La Salle Universitesi, Filipinler) sunumu : Geo economic assessment of MSR with Mediterranean perspective

 Dr. Anoop Singh   (Gateway House India) Sunumu Indian perspective on Maritime Silk Road (MSR)

 Dr. Dilay Çelebi      (Istanbul Teknik Üniversitesi ) Sunumu Turkey’s Logistics Performance

Mrs. Çisel Aslan UDHB Dış İlişkiler Genel Md.lüğü Sunumu (Turkey’s Vision on One Belt One Road Initiative of China)

 Dr. Soner Esmer   (9 Eylül Universitesi) sunumu : Turkey’s position as a regional maritime hub in OBOR

 Özgür Kaleliloğlu ARKAS Holding Sunumu : Turkey’s Port and Land Connectivity to Europe, Balkans, Causcasus and Middle East

 Özgür Soy CEO KUMPORTSunumu (Blacksea Container Trade and the Role of Turkish Ports)

 Prof. Dr. Sedat Aybar           İstanbul Aydın Üniversitesi Çin Araştırma Merkezi Direktörü Sunumu Turkish Chinese Economic Relations                                                                                        

 

 

 

 

 

 

31 OCAK 2017 TARİHİNDE RAHMİ KOÇ MÜZESİ KONFERANS SALONUNDA İCRA EDİLEN ”TÜRK DENİZ GÜCÜNÜN 21’İNCİ YÜZYIL BOYUTU” BAŞLIKLI ÇALIŞTAYIN KONUŞMA METİN VE SUNUMLARI AŞAĞIDA OLDUĞU GİBİDİR. 

 

Amiral Cem GÜRDENİZ ‘’21’nci Yüzyıl: Okyanuslar Yüzyılı’’ metni 

Amiral Cem GÜRDENİZ ‘’21’nci Yüzyıl: Okyanuslar Yüzyılı’’ sunumu

Sümer Kayser Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Tanıtımı  Metni            

Sümer Kayser Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Sunumu             

Deniz Mehmet Irak ; Küresel ve Bölgesel Deniz Gücü Durum Tespiti  Sunumu

Cem Okyay ; Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi, Kuvvet Yapısı Sunumu

Kadir Karakaya; Sahil Güvenlik Komutanlığı Stratejisi, Kuvvet Yapısı Sunumu

Kadir Karakaya; Sahil Güvenlik Komutanlığı Stratejisi, Kuvvet Yapısı Metni     

 Hüseyin Çınar;   Türk Deniz Ticaret Filosu ve Ulaşım Altyapısı Sunumu

Hüseyin Çınar;   Türk Deniz Ticaret Filosu ve Ulaşım Altyapısı Metni

Amiral Kadir Sağdıç: 21’nci Yüzyılda Nasıl Bir Donanma? Sunumu

Amiral Kadir Sağdıç: 21’nci Yüzyılda Nasıl Bir Donanma? Metni

İzzet Artunç; Yüzyılda Nasıl Bir Sahil Güvenlik? Sunumu

İzzet Artunç; Yüzyılda Nasıl Bir Sahil Güvenlik? Metni

Seyfi Özçelik; 21. Yüzyıl Deniz Teknolojileri Durum Tespiti Sunumu

Hakan Başaran; 21. Yüzyılda Nasıl Bir Su Altı Deniz Teknoloji Alt Yapısı Sunumu     

 

 

 

 

 

1 KASIM 2016 TARİHİNDE RAHMİ KOÇ MÜZESİ KONFERANS SALONUNDA İCRA EDİLEN ”SADUN BORO ROTASINDA TÜRK AMATÖR DENİZCİLİĞİNİN  21’İNCİ YÜZYIL VİZYONU ” BAŞLIKLI ÇALIŞTAYIN KONUŞMA VE SUNUMLARI AŞAĞIDA OLDUĞU GİBİDİR. 

 

 

Amiral Cem Gürdeniz’in Açış Konuşması

Sayın Rahmi Koç’un Mesajı

Necati Zincirkıran: Sadun Boro ve Dünya Seyahati  

Kısmet Deniz Polat: Boro’lar Deniz ve Aile.

Ekrem İnözü: Sadun Boro ve Amatör Denizcilik Yaklaşımı            

Haluk Karamanoğlu: Sadun Boro ve Gökova Körfezi 

Haluk Karamanoğlu Sunumu

Can Pulak: Sadun Boro ve Deniz Çevreciliği

Erol Kepenek: Amatör Denizciliğin Bayrak ve Bağlama Kütüğü

Sorunu (Bilahare Yüklenecektir.)

Hasan Kaçmaz: Amatör Denizciliğin Barınma Sorunu

Haluk Karamanoğlu: Amatör Denizci Belgesi ve Eğitimi        

Ali Boratav: Amatör Denizcilik ve Mavi Kart Uygulaması    

Cem Yavuz: Amatör Denizcilik ve Mavi Kart Uygulaması

Okay Kılıç: UDHB Amatör Denizcilik Vizyonu

Özkan Gülkaynak: Amatör Denizciliği Geliştirmek için Nasıl bir

Model? 

Özkan Gülkaynak : Önerilen Marina Modeli

Zuhal Atasoy: Amatör Denizcilik ve Kadınlarımızın Rolü

 

 

 

25 MAYIS  2016 TARİHİNDE GİSBİR (GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ) KONFERANS SALONUNDA  İCRA EDİLEN ”TÜRK GEMİ İNŞA SANAYİ: 21NCİ YÜZYIL VİZYONU”  BAŞLIKLI ÇALIŞTAYIN SUNUMLARI AŞAĞIDADIR.

Amiral Cem Gürdeniz’in Açış Konuşması

Yiğit Savaş Yüksel (RMK)  (Dünya Gemi İnşa Sanayi nereye gidiyor?)

Harun Şişmanyazıcı (Türk Denizcilik Gücünün Yeni Gemi İnşa İhtiyacı)

Zekeriya Karadayı (Eximbank)(Gemi İnşanın Sigorta Desteği Sorunları)                                                                       

Tuğçe Boncuk (İstanbul Tersanesi) (Gemi İnşanın Pazar Sorunu)

Ferdi Çiçek-(Seft) Gemi İnşada Yeni Yetenek Alanları ve AR/GE sorunu)

Cücüloğlu (UDHB Tersaneler Genel Müdürlüğü) (UDHB Gemi İnşa Vizyonu) 

Sinem Dedetaş (Gemi Mühendisleri Odası) (Gemi İnşa Mevzuatı ne olmalıdır?)

Prof. Dr. Ahmet Ergin (İTÜ Gemi İnşa Fakültesi Dekanı)      Akademi ve Tersane İşbirliği Nasıl Olmalıdır?)                   

Mustafa ÜNAR (GESAD) (Gemi İnşa Yan Sanayi Vizyonu)

 

27 NİSAN 2016 TARİHİNDE RAHMİ M. KOÇ MÜZESİNDE İCRA EDİLEN TÜRK BALIKÇILIĞININ  21’İNCİ YÜZYIL HEDEFLERİ NE OLMALIDIR? BAŞLIKLI ÇALIŞTAYIN SUNUMLARI AŞAĞIDADIR.

Amiral Cem Gürdeniz  Açış Konuşması        

Prof. Dr. Saadet Karakulak’ın Açış Konuşması      

Ramazan Özkaya Sunumu (Balıkçılık Genel Durum)

Erdoğan Kartal sunumu (Balıkçı Barınakları)

Erdoğan Kartal sunumu (Balıkçı Örgütlenmesi)

Dr. Atilla Özdemir  Sunumu (Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü)  

Nedim Anbar sunumu (Türkiye’de Orkinos Besiciliği)    

Prof. Dr. Meriç Albay Sunumu (Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Su Ürünleri Mühendislerinin Rolü)  

Y. Doç. Dr. Mümtaz Tıraşın Sunumu (Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık  Yönetimi)    

Y.Doç.Dr. Mümtaz Tıraşın Sunum Metni 

Doç. Dr. Ali Cemal Gücü Sunumu (Hamsi Avcılığının Son Durumu ve Balıkçılığının Yönetimine Dair Öneriler  

Doç. Dr. Melek İşinibilir Okyar Sunumu (Jelimsi Organizmaların ve Musilajın Denizel Ekosisteme Etkisi    

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dede Sunumu (Deniz Memelileri ve Balıkçılıkla Etkileşimleri)    

Prof. Dr. Altan Lök sunumu (Nedir Bu Yapay Resif Meselesi?)  

Prof.Dr. Altan Lök Sunum Metni

Doç. Dr. Abdullah E. Kahraman Sunumu (Balıkçılıkta Iskarta Problemi ve Çözüm Önerileri

Doç.Dr. Abdullah Kahraman Sunum Metni

Taner Yıldız Sunumu (Hayalet Avcılık Nedir? Ekosisteme Etkileri ) 

Taner Yıldız Sunum Metni

Çağdaş Seyyar Sunumu (Ülkemizde Hayalet Ağların Toplanılmasına Yönelik Çalışmalar)

Çağdaş Seyyar Sunum Metni

 

 

31 MART 2016 TARİHİNDE RAHMİ M. KOÇ MÜZESİNDE İCRA EDİLEN TÜRK DENİZ TİCARET FİLOSU 21’İNCİ YÜZYIL VİZYONU ÇALIŞTAYI SUNUMLARI AŞAĞIDADIR.

Çalıştay Akış Programı 

Amiral Cem Gürdeniz’in Açış Konuşması

Harun Şişman Yazıcı sunumu (Deniz Ticaretinde küresel ve bölgesel gelişmelerle Türk Deniz Ticaret Filosunun Değerlendirilmesi)

Harun Şişmanyazıcı Sunum Metni

Hüseyin Çınar Sunumu (Yabancı Bayrak Sorunu)

Hüseyin Çınar Sunum Metni

İbrahim Kontaytekin Sunumu (Türk Bayraklı Gemi Çalıştırmanın Zorlukları)

Korer Özbenli Sunumu (Kıyı Yatırımlarında Karşılaşılan Zorluklar Taşucu Tersanesi Örneği)

Korer Özbenli Sunumu Metni

Doç.Dr.Özcan Arslan Sunumu (Türkiye’de Denizcilik eğitimi ve Gemi Adamı Arz ve Talebi)

Ufuk Teker Sunumu (Deniz Ticaretinde Hukuki Temelli Sorunlar)

Ufuk Teker Sunum Metni

Engin Koçak Sunumu (Karadeniz ve Akdeniz’de Koster Stratejileri) 

Ekrem Karademir Sunumu (Gelecekteki Denizcilik Politikası ve Altyapı İhtiyaçları) 

Dr. İsmail Çiçek Sunumu (Türk Deniz Ticaret Filosu ve AR/GE)

Prof.Dr. Yücel Candemir Sunumu (Küreselleşen Dünya içinde Türkiye’de Lojistik Öğretimi ve Araştırma: Çanlar kimin için Çalıyor?

Doç.Dr. Dilay Çelebi Sunumu (Lojistik Performans İndeksi ve İktisadi etkinlikteki Yeri:Dünya ve Türkiye)

İlyas Karabıyık Sunumu (İç Suyolları ve Göllerimizin Ulaştırma Potansiyeli)

İlyas Karabıyık Sunumu (AB Ulşatırma Projeleri ve Türkiye’ye Etkileri) 

   

27 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE RAHMİ M. KOÇ MÜZESİNDE İCRA EDİLEN TÜRK DENİZ VE DENİZCİLİK  KÜLTÜRÜ  ÇALIŞTAYI SUNUMLARI AŞAĞIDADIR.

Amiral Cem Gürdeniz’in Açış Konuşması

Sargun Tont Evrensel Denizcilik Kültürü (Hazırlık Aşamasındadır)

Caner Şaka: Deniz kültürü ve Türk insanı                                                         

Caner Şaka (Metin) 

Turgay Noyan: Türk deniz ve denizcilik kültüründe öne çıkan örnekler (Metin)

Turgay Noyan (Sunum) 

Ali Bozoğlu: Ticaret gemileri , tersaneler, denizcilik müzeleri, galerileri, arşivler.

Ali Bozoğlu (Metin) 

Gökhan Atmaca: Savaş gemileri , askeri tersaneler , donanma müzeleri , gemi müzeleri , arşivler, tarihi binalar, anıtlar.

Gökhan Atmaca (Metin)

Savaş Karakaş: Su altı arkeolojisi (Suni Resifler)

Savaş Karakaş Metin

Savaş Karakaş Film (Sualtı arkeoloji Parkı)

Savaş Karakaş Film (Suni Resif) 

Okay Kılıç: Deniz Kültürünün geliştirilmesine UDHB Katkıları 

Prof. Mustafa Pultar: Denizcilik lisanı ve deniz kültürümüz 

Gökhan Karakaş: Deniz kültürü, yazılı /görsel medya ve popüler kültür (Hazırlık Aşamasındadır.)

Sait Keresteci: Denizcilik Dergilerimiz

Sait Keresteci (Metin)

Fatma Özyiğit Coşkuner: Deniz kültürü ve resim sanatı

Fatma Özyiğit Coşkuner (Metin) 

Metin Önkol: Deniz kültürü ve  gemi modelciliği  

Metin Önkol (Sunum metni)  

Oğuz Otay: Mesudiye Zırhlısı hakkında bir kitap öyküsü

Oğuz Otay (Metin) 

Murat Koraltürk:  Deniz kültürü ve deniz tarihi 

Doçent Çimen Günay Erkol: Deniz kültürü ve edebiyat

Doçent Çimen Günay (Metin) 

Tunca Arslan: Deniz Kültürü ve Sinema(Hazırlık Aşamasındadır.)

Murat Meriç: Deniz Kültürü ve Müzik  (Hazırlık Aşamasındadır.)

Edhem Dirvana : DTSY içinde amatör denizcilik ve deniz sporlarının yeri  

Amiral Engin Baykal: DTSY içinde denizcilik festivallerinin ve bayramlarının yeri ve Marmaris Denizcilik Festivali                                                                              

Amiral Engin Baykal (Metin)

Amiral Engin Baykal (Sunum 2) 

Deniz Irak: DTSY için neler yapılabilir?

Gencer Emiroğlu: Yelkenli Okul Gemilerinde eğitim ve öğrenim.(Hazırlık Aşamasındadır.)

 

9 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE RAHMİ M. KOÇ MÜZESİNDE İCRA EDİLEN TÜRK DENİZCİLİK GÜCÜ DURUMSAL TESPİT ÇALIŞTAYI SUNUMLARI AŞAĞIDADIR.

Amiral Cem Gürdeniz’in Çalıştay Açış Konuşması

Amiral Kadir Sağdıç’ın Çalıştay Açış Konuşması

Deniz Kuvvetleri Stratejisi  Sunumu

Deniz Savunma ve Güvenliği Alanında Genel Durum (Cem Yaylalı)

Cem Yaylalı Sunumu 

Deniz Ulaştırması (Ayhan Yıldızel)

Ayhan Yıldızel Sunumu

Limancılık Genel Durum Tespiti (Amiral Hakan Eraydın)

Amiral Hakan Eraydın Sunumu

Gemi İnşa ve Tersanecilik (Tanju Kalaycıoğlu) Sunumu

Deniz teknolojileri Durum Tespiti (Yk.Mühendis Doğan Özdemir)

Doğan Özdemir Sunumu

Deniz Hukuku/Okyanus Yönetimi (Dr. Nilüfer Oral) Sunumu

Balıkçılık (Prof. Dr. Saadet Karakulak) Sunumu

Deniz Bilimleri (Prof.Dr. Emin Özsoy)

Prof. Dr. Emin Özsoy Sunumu

Denizdibi Madenciliği (Necdet Pamir) Sunumu

Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik Sunumu

Deniz Turizminde Durum Tespiti (Işık Aylan)

Deniz Sporları/Amatör Denizcilik (Özkan Gülkaynak) Sunumu

Notik ve Sualtı Arkeolojisi (Osman Erkurt)

Osman Erkurt Sunumu

Deniz ve Denizcilik Kültürü/Mirası (Ali Rıza İşipek) Sunumu

Denizcilik Tarihi Genel Durum (Prof.Dr. D. Barlas ve Prof. Dr. S.Güvenç) Sunumu

 

 

Workshop Documents

 

Presentation decks from the Workshop on Turkey’s 21st Century Vision for Fisheries, held on 27th of April 2016 at Rahmi Koç Museum:

 

Admiral Cem Gürdeniz’s Opening Speech

Prof. Dr. Saadet Karakulak’s Keynote Speech

Ramazan Özkaya’s presentation (General Situation of Fisheries)

Erdoğan Kartal’s presentation (Fishermen’s Shelters)

Erdoğan Kartal’s presentation (Organisation of Fisheries)

Dr. Atilla Özdemir’s presentation (Seafood Development Sector)

Nedim Anbar’s presentation (Tunafish Livestock in Turkey)

Prof. Dr. Meriç Albay’s presentation (Seafood Enginering for Sustainable Fisheries)

  1. Doç. Dr. Mümtaz Tıraş’s presentation (Fisheries Management with Ecosystem Approach)

Y.Doç.Dr. Mümtaz Tıraş’s presentation notes

Doç. Dr. Ali Cemal Gücü’s presentation (Latest Situation on Anchovy Hunting and Recommendations for Fisheries Management)

Doç. Dr. Melek İşinibilir Okyar’s presentation (The Effect of Jelly Organisms and Musilage on Maritime Ecosystem)

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dede’s presentation (Sea Mammals and Their Interaction with Fisheries)

Prof. Dr. Altan Lök’s presentation (What the Problem with Artificial Reefs is about)

Prof.Dr. Altan Lök’s presentation notes

Doç. Dr. Abdullah E. Kahraman’s presentation (The problem of Discards in Fisheries and Solution Recommendations)

Doç.Dr. Abdullah Kahraman’s presentation notes

Taner Yıldız’s presentation (What is Ghost Hunting? Its Impact on the Ecosystem)

Taner Yıldız’s presentation

Çağdaş Seyyar’s presentation (Efforts in Turkey to Collect Ghost Nets)

Çağdaş Seyyar’s presentation slides

 

Presentation decks from the Workshop on Turkey’s 21st Century Vision for the Merchant Fleet, held on 27th of April 2016 at Rahmi Koç Museum:

 

Admiral Cem Gürdeniz’s Opening Speech

Harun Şişman Yazıcı’s presentation (An Evaluation of Turkish Merchant Fleet in the Light of Regional and Global Developments)

Harun Şişmanyazıcı’s presentation slides

Hüseyin Çınar’s presentation (Problem of Foreign Flag)

Hüseyin Çınar’s presentation notes

İbrahim Kontaytekin’s presentation (Difficulties to Operate Turkish-Flag Vessels)

Korer Özbenli Sunumu (Difficulties Encountered in Coastal Investments, The Example of Taşucu Shipyard)

Korer Özbenli’s presentation notes

Doç.Dr.Özcan Arslan’s presentation (Maritime Education in Turkey, Supply and Demand for Seamanship)

Ufuk Teker’s presentation (Legal Issues in Sea Trade)

Ufuk Teker’s presentation

Engin Koçak’s presentation (Coaster Strategies in the Blacksea and Mediterranean Sea) Ekrem Karademir’s presentation (Maritime Policies and Infrastructure Requirements for the Future)

Dr. İsmail Çiçek’s presentation (Turkish Merchant Fleet and R&D)

Prof.Dr. Yücel Candemir’s presentation (Logistics Training and Research in Turkey within a Globalised World: For Whom The Bell Tolls?)

Doç.Dr. Dilay Çelebi’s presentation (Logistics Performance Index and Its Place in Economic Effectiveness: The World and Turkey)

İlyas Karabıyık’s presentation (Internal Waterways and Transport Potential of Turkey’s Lakes)

İlyas Karabıyık’s presentation (EU Transport Project and Their Impact on Turkey)

 

Presentation decks from the Workshop on The Sea and Maritime Culture, held on 27th of February 2016 at Rahmi Koç Museum:

 

Admiral Cem Gürdeniz’s Opening Speech

Sargun Tont’s Global Maritime Culture (In Preparation Phase)

Caner Şaka: Maritime Culture and Turkish People

Caner Şaka’s presentation notes

Turgay Noyan’s presentation notes: Primary Examples of Turkish Sea and Maritime Culture

Turgay Noyan (presentation)

Ali Bozoğlu: Merchant Ships, Shipyards, Maritime Museums, Galleries, Archives

Ali Bozoğlu (presentation notes)

Gökhan Atmaca: Battleships, Military Shipyards, Naval Museums, Floating Museums, Archives, Historic Buildings, Monuments

Gökhan Atmaca (presentation notes)

Savaş Karakaş: Underwater Archeology (Artificial Reefs)

Savaş Karakaş (presentation notes)

Savaş Karakaş Film (Underwater Archeology Park)

Savaş Karakaş Film (Artificial Reefs)

Okay Kılıç: Ministry of Transport, Maritime, and Communication’s contributions to the Development of Maritime Culture

Prof. Mustafa Pultar: Maritime Language and Our Maritime Culture

Gökhan Karakaş: Sea Culture, print/visual media and popular culture (In Preparation Phase)

Sait Keresteci: Our Maritime Magazines

Sait Keresteci (presentation notes)

Fatma Özyiğit Coşkuner: Sea Culture and the Art of Painting

Fatma Özyiğit Coşkuner (presentation notes)

Metin Önkol: Sea Culture and Ship Modelling

Metin Önkol (presentation notes)

Oğuz Otay: The Story of a Book about Mesudiye Battleship

Oğuz Otay (presentation notes)

Murat Koraltürk: Sea Culture and Maritime History

Doçent Çimen Günay Erkol: Sea Culture and Literature

Doçent Çimen Günay (presentation notes)

Tunca Arslan: Sea Culture and the Cinema (In Preparation Phase)

Murat Meriç: Sea Culture and Music (In Preparation Phase)

Edhem Dirvana : Amateur Maritime Activities and Sports

Amiral Engin Baykal: Maritime Festivals and Celebrations, Marmaris Maritime Festival

Amiral Engin Baykal (presentation notes)

Amiral Engin Baykal (presentation 2)

Deniz Irak: What can be done for DTSY?

Gencer Emiroğlu: Training and Education in School Sailboats

 

Presentation decks from the Workshop on Maritime Power Situational Awareness, held on 9th of February 2016 at Rahmi Koç Museum:

 

Admiral Cem Gürdeniz’s Opening Speech

Amiral Kadir Sağdıç’s Workshop Keynote Speech

Turkish Navy’s Strategy (Captain Albay E.Uzunoğlu (TUN)) presentation

Current Situation in Naval Defense and Security (Cem Yaylalı) presentation potes

Cem Yaylalı presentation

Sea Transport (Ayhan Yıldızel)

Ayhan Yıldızel presentation

General Situation of Ports Management (Admiral Hakan Eraydın)

Admiral Hakan Eraydın presentation

Shipbuilding and Shipyards (Tanju Kalaycıoğlu) presentation

Maritime Technologies Situational Awareness (Eng. Mühendis Doğan Özdemir)

Doğan Özdemir presentation

Maritime Law/Ocean Management (Dr. Nilüfer Oral) presentation

Fisheries (Prof. Dr. Saadet Karakulak) presentation

Maritime Sciences (Prof.Dr. Emin Özsoy)

Prof. Dr. Emin Özsoy presentation

Sea-bed Mining (Necdet Pamir) presentation

Search, Rescue, and Coast Guard (Cdr. Mustafa Gümüşiğne (Turkish Coastgurad) presentation

Situational Awareness in Maritime Tourism (Işık Aylan)

Maritime Sports/Amateur Maritime Activities (Özkan Gülkaynak) presentation

Nautic and Underwater Archeology (Osman Erkurt)

Osman Erkurt presentation

 

Sea and Maritime Culture/Heritage (Ali Rıza İşipek) presentation

Maritime History General Situation (Prof.Dr. D. Barlas ve