Akademik Faaliyetler

FAALİYET TARİH YER
Forumun Tanıtımı 4 Aralık 2015 Rahmi Koç Müzesi
Çalıştay: Küresel ve bölgesel perspektifte  Türk Denizcilik Gücü Durum Tespiti 9 Şubat  2016 Rahmi Koç Müzesi
 Konferans:Türkiye’nin 21nci Yüzyılda Deniz Jeopolitiği 3 Şubat 2016 Koç Üniversitesi
Çalıştay: Türk Denizcilik Kültürü 24 Şubat 2016 Rahmi Koç Müzesi
Konferans: Türkiye’nin 21nci Yüzyılda Denizcileşmesi 10 Mart 2016 Koç Üniversitesi
Çalıştay: Deniz Ticaret Filomuzun 21nci Yüzyıl vizyonu ne olmalıdır? 31 Mart 2016 Rahmi Koç Müzesi
Konferans: Türkiye’nin Deniz Hukuku sorunları 30 Mart  2016 Koç Üniversitesi
Çalıştay:Balıkçılığımızın mevcut sorunları ve gelecek 27 Nisan 2016 Rahmi Koç Müzesi
Çalıştay: Gemi inşa, Tersanecilik ve Gemi Sökümcülüğü: 21nci Yüzyıl vizyonu 25 Mayıs 2016 GİSBİR (Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Konferans Salonu)
Konferans: Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Türk Boğazları Trafik Düzeni Tüzüğü 29 Eylül 2016 Rahmi Koç Müzesi Fenerbahçe Gemisi
Çalıştay: Sadun Boro Rotasında Türk Amatör Denizciliğinin 21’inci Yüzyıl Vizyonu 1 Kasım  2016 Rahmi Koç Müzesi
Konferans: Türkiye’nin nükleer enerji politikası. (Prof. Tolga Yarman)  21 Kasım 2016 Koç Üniversitesi
Yuvarlak Masa Toplantısı: Çin Deniz İpek Yolunda Türk Limanı Olmalıdır.  1 Aralık 2016 1 Aralık 2016 Rahmi Koç Müzesi(Kısıtlı sayıda ve davetli bir çalışmadır.)
Konferans:  Atatürk-Venizelos Dönemi Türk Yunan Dostluğu 22 Aralık 20161400-1600 Rahmi Koç MüzesiDr. Antonis Klapsis Atina Üniversitesi)
 Konferans: Sualtı Arkeolojisi ve Batıkların Korunması Hukuku: Siyah Kuğu Davası 24 Ocak 20171400-1600 Rahmi Koç MüzesiAvukat James Goold (ABD)
 Çalıştay: Türk Denizgücü 21nci Yüzyıl Boyutu  31 Ocak 20170900-1800 Rahmi Koç Müzesi (Kısıtılı sayıda katılım ve davetli bir çalıştaydır)
Panel: Çin Deniz İpek Yolu Projesi ve Türkiye 17 Şubat 2017 1400-1600 Rahmi Koç Müzesi (Kısıtılı sayıda katılım ve davetli bir paneldir)
 Panel: Türk sineması ve Denizcileşme Süreci  22 Şubat 2017 1400-1600 Rahmi Koç Müzesi (Kısıtılı sayıda katılım ve davetli bir paneldir)
 Çalıştay: Savunma Sanayiinde Yükselen Teknolojiler 8 Mart 2017 0900 1900 Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu
15 Mart 2017‘de, Rahmi Koç Müzesi’nde TURMEPA ile müştereken “Deniz Çevresi ve Balıkçılık Endüstrisi Sorunları” konusunda Yuvarlak Masa Toplantısı icra edildi.12 Nisan 2017’de Rahmi Koç Müzesi’nde Guinness Rekorları Sahibi Okyanus Kürekçisi Erden Eruç tarafından  “3 Okyanus Geçişi: Alınan Dersler” konulu sunum yapıldı.

28 Nisan 2017’de’’Çin’in Deniz İpek Yolu Girişiminde Türkiye’’ konulu  uluslararası çalıştay, Rahmi Koç Müzesinde Çin/Huaqiao Üniversitesi, KUASİA ve DEİK ortaklığında icra edildi.

28 Nisan 2017′de KUDENFOR ve Çin/ Huaqiao Üniversitesi Deniz İpek Yolu Enstitüsü arasında “OBOR Girişimi Denizyolu İpek Yolu Üzerinde Karşılıklı İşbirliği Mutabakat Zaptı ”imzalandı.

20 Eylül 2017‘de okyanus yelkencileri Selim Yalçın ve Nadire Berker tarafından “Yelken ile Dünya Seyahati” konulu bir konferans, Rahmi Koç Müzesi’nde yapıldı.

4 Ekim 2017′de Rahmi Koç Müzesi MV Fenerbahçe gemisinde  Norveç Class Corporation DNV GL ve SANMAR Tersanesi’nin katılımıyla “Geleceğin Yakıtı: LNG” adlı bir panel gerçekleştirildi.

27 Ekim 2017‘de, Rahmi Koç Müzesi’nin MV Fenerbahçe gemisinde KUASİA ile “Çin’in Tek Kuşak  Tek Yol – OBOR Girişimi” konusunda yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

1 Kasım 2017′de Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu’nda “Sadun Boro Rotası üzerinde Türk Amatör Denizci Eğitimi” konulu bir çalıştay gerçekleştirildi.

 21 Kasım 2017‘de, sitimli filika,  Maid of Honor ile M/Y Savarona yatının can filikasının müze envanterine katılış töreni, KUDENFOR işbirliği ile Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi.

22 Kasım 2017′de İstanbul Teknik Üniversitesi Kutuplar Araştırma Merkezi” ile “Yeni Rotalar: Kutup Bölgeleri” adlı bir panel, Rahmi Koç Müzesi MV Fenerbahçe’de ” gerçekleştirildi.

24 Kasım 2017’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC CoE) ile KÜDENFOR arasında işbirliği protokolü imzalandı.

24 Ocak 2018 tarihinde, Teknopark-İstanbul’da “Ticari Gemiler için Gelecek Teknolojileri” konulu bir çalıştay gerçekleştirildi.

31 Ocak 2018′de Rahmi Koç Müzesi MV Fenerbahçe’nde Dr. Murat Koraltürk tarafından “Erken Cumhuriyet Dönemi Denizcilik Politikaları” konulu bir konferans verildi.

13 Şubat 2018′de Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tarafından Rahmi Koç Müzesi MV Fenerbahçe gemisinde ‘’Küresel İklim Değişikliği’’ konulu bir konferans verildi.

21 Şubat 2009 tarihinde, Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu’nda “Türk Boğazlar Sistemi” üzerine bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

21 Mart 2018’de, TURMEPA işbirliğiyle Okyanus Kurtarma Derneği’nin kurucusu Doug Woodring tarafından, Rahmi Koç Müzesi MV Fenerbahçe gemisinde “Deniz Kirliliğinin Kaynakları ve Mücadele” konulu bir konferans verildi.

18 Nisan 2018 tarihinde Ankara/ Rahmi Koç Müzesi Çukurhan Divan Otelinde Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi (DEHUKAM) işbirliğiyle “Deniz Alanlarının Sınırlanması ve Doğu Akdeniz” başlıklı bir çalıştay icra edildi.

9 Mayıs 2018′de Rahmi Koç Müzesi MV Fenerbahçe gemisinde “Türk Boğazları Gemi Trafiği Düzenlemelerinin İyileştirilmesi” üzerine  bir yuvarlak masa toplantısı icra edildi.

16 Mayıs 2018′de, Bakırköy Belediyesi ve Bakırköylü Sanatçılar Derneği işbirliğinde Rahmi Koç Müzesi MV Fenerbahçe gemisinde  “Denizcilik ve Sinema” konulu bir panel, gerçekleştirildi.

12 Eylül 2018‘de Rahmi Koç Müzesi Fenerbahçe gemisinde  Prof. Dr. Kerim Atamer tarafından “Türk Deniz Hukuku için Reform İhtiyacı” konusunda bir konferans verildi.

19 Eylül 2018′de Rahmi Koç Müzesi’nde “Sualtı ve Sonar Teknolojileri Üzerine Yeni Paradigmalar” konulu bir forum düzenlendi.

 22 Eylül 2018‘de İstanbul Yelken ve Tuzla Yat Kulüpleri ile Setur Kalamış Marina’ işbirliğinde SETUR Marina’da da “Filika ve Dingi Yelkenciliği’’ konulu bir konferans ve yelken gösterisi gerçekleştirildi.

17 Ekim 2018′de, Rahmi Koç Müzesi’nde TURKLİM ile ortak “Yeni Liman Teknolojileri” konulu bir çalıştay  gerçekleştirildi.

24 Ekim 2018’de Rahmi Koç Müzesi’nde Harun Şişmanyazıcı tarafından  “Küresel Deniz Ticaretinde Yeni Trendler” konulu bir konferans verilmiştir.

1 Kasım 2018 tarihinde Sadun Boro ve Kısmetin yelkenle dünya turunu tamamlamasının 50. Yılı anma programı gitar resitali ile birlikte Koç Müzesinde icra edildi.

 15 Kasım 2018 tarihinde 21. Yüzyıl Planlama Grubu ile müştereken Ankara Çukurhan Divan Otelinde Doğu Akdeniz ve Türkiye Çalıştayı icra edilmiştir.

4 Aralık 2018 tarihinde amatör denizci Enez Save tarafından Rahmi Koç Müzesi Fenerbahçe Vapurunda ‘’karaya çıkmadan 1000 mil’’ konulu konferans verilmiştir.

ACTIVITY DATE VENUE
Opening Ceremony 4th of December 2015 Rahmi Koç Museum
Workshop: Situational Awareness of the Turkish Maritime Power in Regional and Global Context 9th of February 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Maritime Geopolitics in the 21st Century 3rd of February 2016 Koç University
Workshop: Turkish Maritime Culture 24th of February 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Maritime Development in the 21st Century 10th of March 2016 Koç University
Workshop: What should be the 21st Century Vision for Turkey’s Merchant Fleet? 31st of March 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Maritime Law Problems 30th of March Koç University
Workshop: Turkey’s Problems in Fisheries and the Future 27th of April Rahmi Koç Museum
Workshop: 21st Century Vision for Ship Building, Ship Yards, and Ship Dismantling 25th of May 2016 GİSBİR (Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Conference Room)
Conference: Montreux Convention and Turkish Straits  Traffic System Regulations 29 September 2016 Rahmi Koç Museum
Workshop: In the course of Sadun Boro, the 21st century vision of the Turkish Amateur Mariners 1 November 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Nuclear Energy Policies (Prof. Tolga Yarman) 21 November 2016 Koç University
Round Table: A Turkish Hub Port Should be included in China’s Sea Silk Road 1 December 2016 Rahmi Koç Museum(By limited invitation only)
Conference: Atatürk-Venizelos Period Turkish-Greek Friendship  22 December 2016 Rahmi Koç Museum. Dr.Antonis Klapsis Athens University)
Conference: The law of Underwater Archeology and protection of wrecks Black Swan Case 24 January 2017 Rahmi Koç Museum. Lawyer James Goold (USA)
 A workshop on ‘’21st Century Dimension for the Turkish Sea Power’’ on 31st January 2017 at Rahmi Koç Museum with the participation of 130 people.

A joint KUDENFOR –TINA Conference on ‘’Underwater Archeology and the wrecks law’’ on 24th January 2017 at Rahmi Koç Museum by American Attorney James Goold.

A joint Panel with TURMEPA on ‘’Maritime Silk Road of China and Turkey’’ on 17th February 2017 at Rahmi Koç Museum with participation of 65 people.

A Panel with movie star Ata Demirer and film critique Tunca Arslan on ‘’Turkish Cinema and Turkey’s maritimization process’’ on 22nd February 2017 at Rahmi Koç Museum with the participation of 70 people.

A joint workshop under the auspices of Undersecretariat for Defense Industry with the participation of ASELSAN on ‘The Emerging Technologies in Naval Defense Industry’’ on 8th March 2017 at Rahmi Koç Museum with the participation of 174 people.

A Joint Round Table Meeting with TURMEPA on ‘’Sea Environment and Fishing Industry Problems’’ on 15th March 2017 at Rahmi Koç Museum with the participation of 16 experts.

A Conference by Turkish Guinness Records Holder and Ocean Rower Mr. Erden Eruç on ‘’Crossing 3 oceans: Lessons Learned’’ on 12th April 2017 at Rahmi Koç Museum.

An international workshop on ‘’ The place of Turkey in China’s Maritime Silk Road Initiative’’ was conducted jointly on 28 April 2017 at Rahmi Koç Museum with Huaqiao University of China, KUASİA and DEİK.

A ‘’Mutual Cooperation MoU on Maritime Silk Road of OBOR Initiative’’ was signed between KUDENFOR and Maritime Silk Road Institute of Huaqiao University of China on 28th April 2017.

On 20th September 2017, a Conference on  ‘’Round the Globe Voyage by Sail Boat’’ was given at MV Fenerbahçe of Rahmi Koç Museum by ocean sailors Selim Yalçın and Nadire Berker.

On 4th October 2017 at MV Fenerbahçe of Rahmi Koç Museum a panel was conducted on ‘’LNG; The Fuel of the Future’’ with the participation of Norwegian Class Corporation DNV GL and SANMAR Shipyard.

On 27th October 2017 a round table discussion was conducted at MV Fenerbahce of Rahmi Koç Museum with KUASİA on ‘’China’s One Belt One Road-OBOR Initiative’’.

On 1st November 2017 a workshop on ‘’Turkish Amateur Sailor’s Training along Sadun Boro Route’’ was conducted at Rahmi Koç Museum Conference Hall.

On 21st November 2017, the commissioning ceremony for Steam Pinnace Maid of Honor and MY Savarona lifeboat was conducted at Rahmi Koç Museum with KUDENFOR cooperation.

On 22nd November 2017 a panel on ‘’The new course: Polar Regions’’ was conducted with Istanbul Technical University Polar Research Center’’ at MV Fenerbahçe of Rahmi Koç Museum.

On 24th November 2017 joint cooperation protocol with Turkish Naval Forces Command, Maritime Security Center of Excellence (MARSEC CoE).

On 24th January 2018 a workshop on ‘’The Future Technologies for the Merchant Ships’’ was conducted at Teknopark-Istanbul with the participation of 150 stake holders.

On 31st January 2018, a conference was given on ‘’Early Republic Era Maritime Policies’’ by Dr. Murat Koralturk at MV Fenerbahçe of Rahmi Koç Museum.

On 13th February 2018 a conference was given by Prof. Dr. Mikdat Kadıoglu on Global Climate Change at MV Fenerbahçe of Rahmi Koç Museum.

On 21st Febrauary 2018 a workshop was conducted on ‘’Turkish Straits System’’ at Rahmi Koç Museum Conference Hall wit the participation of 120 people.

On 21st March 2018 a conference was given by Mr. Doug Woodring, the founder of the Ocean Recovery Association on ‘’The Sources of Sea Pollutions and Struggle Against it’’ at MV Fenerbahçe of Rahmi Koç Museum with the collaboration  of TURMEPA.

On 18th April 2018 a workshop on the ‘’Effect of Isles on Maritime Delimitation and Eastern Mediterranean’’ with the cooperation of Ankara University Maritime Law Research Center (DEHUKAM) at Çukurhan Divan Hotel of Rahmi Koç Museum Ankara.

On 9th of May 2018 a round table discussion is planned for ‘‘the betterment of Turkish Straits Ship Traffic Regulations’’ at MV Fenerbahçe of Rahmi Koç Museum.

On 16th of May 2018 a panel on ‘’The Maritime Environment and Cinema’’ was conducted with the cooperation of Bakırköy Municipality at MV Fenerbahce of Rahmi Koç Museum.

A conference was given by Prof. Dr. Kerim Atamer on the ‘’reformation need for Turkish Maritime Law’’ on 12th of September 2018 at Rahmi Koç Museum Fenerbahçe Steamer.

A forum was conducted on ‘’New Paradigms on Sonar Technologies’’ with the deliberations of Prof. Dr. Hayrettin Köymen on 19th of September 2018 at Rahmi Koç Museum.

A conference on ‘’Dinghy and Longboat Sailing’’ with sailing performance were conducted on 22nd of September 2018 with Istanbul and Tuzla Yacht Clubs at Setur Kalamış Marina.

On 17th of October 2018 a workshop on ‘’New Port Technologies’’ was conducted at Rahmi Koç Museum with the participation of TURKLIM.

On 24th of October a conference was conducted on ‘’New Trends in Global Shipping’’ by Harun Şişmanyazıcı at Rahmi Koç Museum.

Account details will be confirmed via email.