Akademik Faaliyetler

 

FAALİYET TARİH YER
Forumun Tanıtımı 4 Aralık 2015 Rahmi Koç Müzesi
Çalıştay: Küresel ve bölgesel perspektifte  Türk Denizcilik Gücü Durum Tespiti 9 Şubat  2016 Rahmi Koç Müzesi
 Konferans:

Türkiye’nin 21nci Yüzyılda Deniz Jeopolitiği

3 Şubat 2016 Koç Üniversitesi
Çalıştay: Türk Denizcilik Kültürü 24 Şubat 2016 Rahmi Koç Müzesi
Konferans: Türkiye’nin 21nci Yüzyılda Denizcileşmesi 10 Mart 2016 Koç Üniversitesi
Çalıştay: Deniz Ticaret Filomuzun 21nci Yüzyıl vizyonu ne olmalıdır? 31 Mart 2016 Rahmi Koç Müzesi
Konferans: Türkiye’nin Deniz Hukuku sorunları 30 Mart  2016 Koç Üniversitesi
Çalıştay:Balıkçılığımızın mevcut sorunları ve gelecek 27 Nisan 2016 Rahmi Koç Müzesi
Çalıştay: Gemi inşa, Tersanecilik ve Gemi Sökümcülüğü: 21nci Yüzyıl vizyonu 25 Mayıs 2016 GİSBİR (Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Konferans Salonu)
Konferans: Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Türk Boğazları Trafik Düzeni Tüzüğü 29 Eylül 2016 Rahmi Koç Müzesi Fenerbahçe Gemisi
Çalıştay: Sadun Boro Rotasında Türk Amatör Denizciliğinin 21’inci Yüzyıl Vizyonu 1 Kasım  2016 Rahmi Koç Müzesi
Konferans: Türkiye’nin nükleer enerji politikası. (Prof. Tolga Yarman)  21 Kasım 2016 Koç Üniversitesi
Yuvarlak Masa Toplantısı: Çin Deniz İpek Yolunda Türk Limanı Olmalıdır.  1 Aralık 2016

 

1 Aralık 2016 Rahmi Koç Müzesi

(Kısıtlı sayıda ve davetli bir çalışmadır.)

Konferans:  Atatürk-Venizelos Dönemi Türk Yunan Dostluğu 22 Aralık 2016

1400-1600

Rahmi Koç Müzesi

Dr. Antonis Klapsis Atina Üniversitesi)

 Konferans: Sualtı Arkeolojisi ve Batıkların Korunması Hukuku: Siyah Kuğu Davası 24 Ocak 2017

1400-1600

Rahmi Koç Müzesi

Avukat James Goold (ABD)

 Çalıştay: Türk Denizgücü 21nci Yüzyıl Boyutu  31 Ocak 2017

0900-1800

Rahmi Koç Müzesi (Kısıtılı sayıda katılım ve davetli bir çalıştaydır)
Panel: Çin Deniz İpek Yolu Projesi ve Türkiye 17 Şubat 2017 1400-1600 Rahmi Koç Müzesi (Kısıtılı sayıda katılım ve davetli bir paneldir)
 Panel: Türk sineması ve Denizcileşme Süreci  22 Şubat 2017 1400-1600 Rahmi Koç Müzesi (Kısıtılı sayıda katılım ve davetli bir paneldir)
 Çalıştay: Savunma Sanayiinde Yükselen Teknolojiler 8 Mart 2017 0900 1900 Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu

 

ActivityDateVenue

Opening Ceremony 4th of December 2015 Rahmi Koç Museum
Workshop: Situational Awareness of the Turkish Maritime Power in Regional and Global Context 9th of February 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Maritime Geopolitics in the 21st Century 3rd of February 2016 Koç University
Workshop: Turkish Maritime Culture 24th of February 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Maritime Development in the 21st Century 10th of March 2016 Koç University
Workshop: What should be the 21st Century Vision for Turkey’s Merchant Fleet? 31st of March 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Maritime Law Problems 30th of March Koç University
Workshop: Turkey’s Problems in Fisheries and the Future 27th of April Rahmi Koç Museum
Workshop: 21st Century Vision for Ship Building, Ship Yards, and Ship Dismantling 25th of May 2016 GİSBİR (Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Conference Room)
Conference: Montreux Convention and Turkish Straits  Traffic System Regulations 29 September 2016 Rahmi Koç Museum
Workshop: In the course of Sadun Boro, the 21st century vision of the Turkish Amateur Mariners 1 November 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Nuclear Energy Policies (Prof. Tolga Yarman) 21 November 2016 Koç University
Round Table: A Turkish Hub Port Should be included in China’s Sea Silk Road 1 December 2016 Rahmi Koç Museum

(By limited invitation only)

 

 

Conference: Atatürk-Venizelos Period Turkish-Greek Friendship

 

 

 22 December 2016 Rahmi Koç Museum. Dr.Antonis Klapsis Athens University)
Conference: The law of Underwater Archeology and protection of wrecks Black Swan Case 24 January 2017 Rahmi Koç Museum. Lawyer James Goold (USA)