Akademik Faaliyetler

 

FAALİYET TARİH YER
Forumun Tanıtımı 4 Aralık 2015 Rahmi Koç Müzesi
Çalıştay: Küresel ve bölgesel perspektifte  Türk Denizcilik Gücü Durum Tespiti 9 Şubat  2016 Rahmi Koç Müzesi
 Konferans:

Türkiye’nin 21nci Yüzyılda Deniz Jeopolitiği

3 Şubat 2016 Koç Üniversitesi
Çalıştay: Türk Denizcilik Kültürü 24 Şubat 2016 Rahmi Koç Müzesi
Konferans: Türkiye’nin 21nci Yüzyılda Denizcileşmesi 10 Mart 2016 Koç Üniversitesi
Çalıştay: Deniz Ticaret Filomuzun 21nci Yüzyıl vizyonu ne olmalıdır? 31 Mart 2016 Rahmi Koç Müzesi
Konferans: Türkiye’nin Deniz Hukuku sorunları 30 Mart  2016 Koç Üniversitesi
Çalıştay:Balıkçılığımızın mevcut sorunları ve gelecek 27 Nisan 2016 Rahmi Koç Müzesi
Çalıştay: Gemi inşa, Tersanecilik ve Gemi Sökümcülüğü: 21nci Yüzyıl vizyonu 25 Mayıs 2016 GİSBİR (Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Konferans Salonu)
Konferans: Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Türk Boğazları Trafik Düzeni Tüzüğü 29 Eylül 2016 Rahmi Koç Müzesi Fenerbahçe Gemisi
Çalıştay: Sadun Boro Rotasında Türk Amatör Denizciliğinin 21’inci Yüzyıl Vizyonu 1 Kasım  2016 Rahmi Koç Müzesi
Konferans: Türkiye’nin nükleer enerji politikası. (Prof. Tolga Yarman)  21 Kasım 2016 Koç Üniversitesi
Yuvarlak Masa Toplantısı: Çin Deniz İpek Yolunda Türk Limanı Olmalıdır.  1 Aralık 2016

 

1 Aralık 2016 Rahmi Koç Müzesi

(Kısıtlı sayıda ve davetli bir çalışmadır.)

Konferans:  Atatürk-Venizelos Dönemi Türk Yunan Dostluğu 22 Aralık 2016

1400-1600

Rahmi Koç Müzesi

Dr. Antonis Klapsis Atina Üniversitesi)

 Konferans: Sualtı Arkeolojisi ve Batıkların Korunması Hukuku: Siyah Kuğu Davası 24 Ocak 2017

1400-1600

Rahmi Koç Müzesi

Avukat James Goold (ABD)

 Çalıştay: Türk Denizgücü 21nci Yüzyıl Boyutu  31 Ocak 2017

0900-1800

Rahmi Koç Müzesi (Kısıtılı sayıda katılım ve davetli bir çalıştaydır)
Panel: Çin Deniz İpek Yolu Projesi ve Türkiye 17 Şubat 2017 1400-1600 Rahmi Koç Müzesi (Kısıtılı sayıda katılım ve davetli bir paneldir)
 Panel: Türk sineması ve Denizcileşme Süreci  22 Şubat 2017 1400-1600 Rahmi Koç Müzesi (Kısıtılı sayıda katılım ve davetli bir paneldir)
 Çalıştay: Savunma Sanayiinde Yükselen Teknolojiler 8 Mart 2017 0900 1900 Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu
A Joint Round Table Meeting with TURMEPA on ‘’Sea Environment and Fishing Industry Problems’’ on 15th March 2017 at Rahmi Koç Museum

 

 

An international workshop on ‘’The place of Turkey in China’s Maritime Silk Road Initiative’’ was conducted jointly on 28th April 2017 at Rahmi Koç Museum with Huaqiao University of China, KUASİA (Koç University Asia Studies Center) and DEİK.

(An MoU on OBOR Cooperation was signed between KÜDENFOR and MSRI-Maritime Silk Road Institute of China Huaqiao University)

 

A Joint Round Table Meeting on Naval Technologies Innovation and Road Map for Turkey on 18th May 2017 at Rahmi Koç Museum

 

A conference was given by Prof.Dr. Nadire Berker and Prof.Dr. Selim Yalçın on ‘’the Lessons Learned from the round the world voyage by their sailing vessel between 2012 and 2017’’ at Rahmi Koç Museum on 20th September 2017

 

A panel on ‘’LNG Fuels for merchant ship propulsion’’ was conducted on Rahmi Koç Museum with the participation of field experts on 4th October 2017.

 

A round table discussion was conducted on One Belt One Road Initiative of China with KUASIA and realted Academia members on 22nd October 2017 at Rahmi Koç Museum

 

A workshop on ‘’Amateur Mariners Education and Training on the path of Sadun Boro’’ was conducted on 1st November 2017 at Rahmi Koç Museum.

 

Commissioning ceremony for steam pinnace Ex-Maid of Honor on 21st November 2017 at Rahmi Koç Museum was conducted with KUDENFOR’s support.

 

A joint Panel was conducted with Istanbul Technical University Polar Research Center on ‘’Arctic Region in 21st Century’’ on 22 November 2017 at Koç Museum.

ActivityDateVenue

Opening Ceremony 4th of December 2015 Rahmi Koç Museum
Workshop: Situational Awareness of the Turkish Maritime Power in Regional and Global Context 9th of February 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Maritime Geopolitics in the 21st Century 3rd of February 2016 Koç University
Workshop: Turkish Maritime Culture 24th of February 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Maritime Development in the 21st Century 10th of March 2016 Koç University
Workshop: What should be the 21st Century Vision for Turkey’s Merchant Fleet? 31st of March 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Maritime Law Problems 30th of March Koç University
Workshop: Turkey’s Problems in Fisheries and the Future 27th of April Rahmi Koç Museum
Workshop: 21st Century Vision for Ship Building, Ship Yards, and Ship Dismantling 25th of May 2016 GİSBİR (Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Conference Room)
Conference: Montreux Convention and Turkish Straits  Traffic System Regulations 29 September 2016 Rahmi Koç Museum
Workshop: In the course of Sadun Boro, the 21st century vision of the Turkish Amateur Mariners 1 November 2016 Rahmi Koç Museum
Conference: Turkey’s Nuclear Energy Policies (Prof. Tolga Yarman) 21 November 2016 Koç University
Round Table: A Turkish Hub Port Should be included in China’s Sea Silk Road 1 December 2016 Rahmi Koç Museum

(By limited invitation only)

 

 

Conference: Atatürk-Venizelos Period Turkish-Greek Friendship

 

 

 22 December 2016 Rahmi Koç Museum. Dr.Antonis Klapsis Athens University)
Conference: The law of Underwater Archeology and protection of wrecks Black Swan Case 24 January 2017 Rahmi Koç Museum. Lawyer James Goold (USA)