Projeler/Araştırmalar

KONU KOORDİNATÖRLER
1. DENİZCİLİK İHTİSAS KÜTÜPHANESİ KURULMASI (ARALIK 2015) DENİZ KÜLTÜRÜ ALT GRUBU
2. DENİZDE TURİZM ARA ELEMANI YETİŞTİRİLMESİ (ARALIK 2015) DENİZ TURİZMİ ALT GRUBU
3. SAN REMO SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU EL KİTABI YENİLENMESİ(ARALIK 2015) DENİZ HUKUKU ALT GRUBU
4. AMATÖR DENİZCİLİK TERMİNOLOJİ STANDARDI(ARALIK 2015) AMATÖR DENİZCİLİK ALT GRUBU
5. DENİZ EKONOMİK ALANLARININ GSMH ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ DENİZCİLİK GÜCÜ ALT GRUBU
6. DENİZCİLİK GÜCÜNÜN MATEMATİKSEL BİR MODEL İLE HESAPLANMASI DENİZCİLİK GÜCÜ ALT GRUBU

Projects and Research

Subject Coordinators
Establishment of Maritime Expertise Library (December 2015) Maritime Culture Advisory Group
Development of Mid-career Professionals for Maritime Tourism (December 2015) Maritime Tourism Advisory Group
Renewal of the Handbook on San Remo Law of Armed Conflict (December 2015) Maritime Law Advisory Group
Standard Terminology for Amateur Maritime Activities (December 2015) Amateur Maritime Activities Advisory Group
Determination of the Impact of Maritime Economic zones on Gross National Product (GNP) Maritime Power Advisory Group
Calculation of Maritime Power by a Mathematical Model Maritime Power Advisory Group

Account details will be confirmed via email.