Forum Yönetimi

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu

Direktör:  Amiral Cem Gürdeniz

Direktör Yardımcısı: Kaptan Levent Akson

Yönetim Kurulu Üyesi: Amiral Kadir Sağdıç

Yönetim Kurulu Üyesi: Doçent Dr. Alkan Kabakçıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Cem Kozlu

Koordinatör:

 

Danışma Kurulu

(Alfabetik Sıralama)

 1. Yk. Müh. İhsan Altun
 2. Büyükelçi Ertuğrul Apakan
 3. Teoman Arsay
 4. Ata Atalay
 5. Osman Atasoy
 6. Prof.Dr. Kerim Atamer
 7. Oğuz Aydemir
 8. Işık Aylan
 9. Dr. Osman Balcı
 10. Prof.Dr. Dilek Barlas
 11. Dr. Sertaç H. Başeren
 12. Dr. Hakan Başaran
 13. Nezih Bilecik
 14. Amiral Şükrü Bozoğlu
 15. Ali Boratav
 16. Amiral Engin Baykal
 17. Yrd. Doçent Dr. Ayşegül Buğra
 18. Fuat Çimen
 19. Suha Çubukçuoğlu
 20. Nejat Çuhadaroğlu
 21. Edhem Dirvana
 22. Geza Dologh
 23. Ertuğrul Duru
 24. Rıfat Edin
 25. Reşit Erol
 26. Prof. Dr. Murat Ereke
 27. Dr. Can Erimçağ
 28. Amiral Hakan Eraydın
 29. Osman Erkurt
 30. Erden Eruç
 31. Yrd.Doçent Dr. Emete Gözügüzelli
 32. Özkan Gülkaynak
 33. Prof Dr. Serhat Güvenç
 34. Dr. Sencer İmer
 35. Ali Rıza İşipek
 36. Müh. Tanju Kalaycıoğlu
 37. Dr. Halidun Karagöz
 38. Dr. Saadet Karakulak
 39. Prof.Dr. Talat Kırış
 40. Büyükelçi Osman Korutürk
 41. Doç. Özlem Kumrular
 42. Kaptan İbrahim Kontaytekin
 43. Profesör Dr. Bilsay Kuruç
 44. Hasan Kaçmaz
 45. Müh. Adnan Nefesoğlu
 46. Turgay Noyan
 47. Amiral Bülent Olcay
 48. Doç.Volkan Özdemir
 49. Dr. Nilüfer Oral
 50. Doç. Dr. Dolunay Özbek
 51. Amiral Mustafa Özbey
 52. Yk. Müh. Doğan Özdemir
 53. Prf.Dr. Emin Özsoy
 54. Dr. Necdet Pamir
 55. Dr. Hüseyin Pazarcı
 56. Müh. Süphan Pekgün
 57. Kemal Salar
 58. Prof:Dr. Aydın Şalcı
 59. Kaptan M. Ali Sökmen
 60. Caner Şaka
 61. Ayhan Sicimoğlu
 62. Harun Şişmanyazıcı
 63. Dr.Nejat Tarakçı
 64. Aret Taşcıyan
 65. Ufuk Teker
 66. Prof. Dr. Ergun Türkcan
 67. Kaptan Adil Tuğcu
 68. Şahin Yaman
 69. Prof.Dr. Tolga Yarman
 70. Cem Yaylalı
 71. Ayhan Yıldızel
 72. Mustafa Yuvanç

KOÇ Üniversitesi Denizcilik Forumu

Alt Saha Danışma Kurulları

 1. Deniz ve Denizcilik Gücü
 • Amiral Şükrü Bozoğlu
 • Amiral Soner Polat
 • Amiral Kadir Sağdıç
 • Doçent Nejat Tarakçı
 • Amiral Engin Baykal
 • Amiral Mustafa Özbey
 • Amiral Bülent Olcay

           

 1. Deniz Savunma ve Güvenlik Araştırmaları
 • Ata Atalay
 • Suha Çubukçuoğlu
 • Prof. Dr. Sencer İmer
 • Büyükelçi Osman Korutürk
 • Dr. Cem Kozlu
 • Prof. Dr. Bilsay Kuruç
 • Kemal Salar
 • Prof. Dr.Ergun Türkcan
 • Prof. Dr. Tolga Yarman
 • Cem Yaylalı

 

 1. Deniz ulaştırması/Deniz ticareti/Deniz Lojistiği
 • Kaptan Levent Akson
 • Geza Dologh
 • Kaptan İbrahim Kontaytekin
 • Aret Taşcıyan
 • Ufuk Teker
 • Kaptan Adil Tuğcu
 • Harun Şişmanyazıcı
 • Şahin Yaman
 • Ayhan Yıldızel

 

 1. Gemi İnşa/Tersanecilik/Gemi Sökümcülüğü
 • Yk.Müh.İhsan Altun
 • Yk. Müh. Tanju Kalaycıoğlu
 • Yk. Müh. Adnan Nefesoğlu
 • Yk. Müh. Süphan Pekgün

           

 1. Limancılık
 • Amiral Hakan Eraydın

           

 1. Balıkçılık
 • Nezih Bilecik
 • Prof. Dr. Saadet Karakulak

           

 1. Denizdibi Madenciliği/Deniz Kaynaklı Enerji
 • Suha Çubukçuoğlu
 • Doç. Volkan Özdemir
 • Dr.Necdet Pamir

           

 1. Deniz turizmi
 • Işık Aylan
 • Fuat Çimen
 • Hasan Kaçmaz
 • Turgay Noyan
 • Caner Şaka

           

 1. Deniz çevresi / Deniz bilimleri
 • Ali Boratav
 • Prof. Emin Özsoy

 

 1. Deniz ve denizcilik kültürü/ mirası  
 • Nejat Çuhadaroğlu
 • Ertuğrul Duru
 • Rıfat Edin
 • Reşit Erol
 • Ali Rıza İşipek

 

 1. Deniz Sporları/Amatör denizcilik
 • Teoman Arsay
 • Osman Atasoy
 • Edhem Dirvana
 •  Erden Eruç
 • Dr.Halidun Karagöz
 • Prof.Dr. Talat Kırış
 • Özkan Gülkaynak

           

 1. Deniz teknolojileri
 • Prof. Osman Balcı
 • Dr. Hakan Başaran
 • Yk Müh. Doğan Özdemir
 • Prof.Dr. Murat Ereke
 • Dr. Cab Erimçağ

 

 1. Denizcilik eğitim ve öğretimi
  Prof.Dr. Aydın Şalcı

 

 1. Sualtı arkeolojisi
 • Ayhan Sicimoğlu
 • Osman Erkut
 • Oğuz Aydemir

           

 1. Denizcilik destek sektörleri (Arama Kurtarma, Kılavuzluk, Seyir yardımcıları)
 • Kaptan Mehmet Ali Sökmen

           

 1. Denizcilik tarihi
 • Prof. Dr. Dilek Barlas
 • Prof. Dr.Serhat Güvenç
 • Doç. Özlem Kumrular

 

 1. Deniz hukuku /Okyanus yönetimi
 • Büyükelçi Ertuğrul Apakan
 • Prof. Dr. Kerim Atamer
 • Prof. Dr.Sertaç Hami Başeren 
 • Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli
 • Doç .Dr. Dolunay Özbek
 • Dr. Nilüfer Oral
 • Prof. Dr.Hüseyin Pazarcı
 • Mustafa Yuvanç

KÜDENFOR Destek Grubu

(Alfabetik Sıralama)

 • Murat Açmuz
 • Emre Ablay
 • Olcay Akyıldız
 • Doçent Erdem Alaca
 • Mustafa Aydemir
 • Zuhal Atasoy
 • Sina Akosman
 • Burak Alkoç
 • Oğuz Binaroğlu
 • Arif Bodur
 • Barbaros Büyüksağanak
 • Bilge Bayburtlugil
 • Özhan Bakkalbaşıoğlu
 • Can Cantimur
 • Cenk Dalkanat
 • Ata Demirer
 • Faruk Doğan
 • Dr. Tansel Erkmen
 • Gencer Emiroglu
 • Fatih Goca
 • Ekrem İnözü
 • Hakan Işın
 • Levent Karataş
 • Erman Kardeşler
 • Mustafa Kayalı
 • Yücel Köyağasıoğlu
 • Amiral Okan Kırçiçek
 • Dr. Murat Koraltürk
 • Nasuh Mahruki
 • Arda Mevlutoğlu
 • Ata Narin
 • Mehmet Örgen
 • Banu Öney
 • General Tarık Özkut
 • Kısmet Deniz Polat
 • Amiral Alaettin Sevim
 • Metin Sencer
 • Mesut Zafer Sarı
 • Sargun Tont
 • Özgür Üstüner
 • Derya Şerif Yarkın

Management

Koç University Maritime Forum Board of Directors

Director:  Admiral Cem Gürdeniz

Assistant Director: Captain Levent Akson

Board Member: Admiral Kadir Sağdıç

Board Member: Assoc. Prof.. Alkan Kabakçıoğlu

Board Member: Dr. Cem Kozlu

Coordinator:

Advisory Board (in alphabetical order)

 1. Eng. İhsan Altun
 2. Ambsdr. Ertuğrul Apakan
 3. Ata Atalay
 4. Prof.Dr. Kerim Atamer
 5. Teoman Arsay
 6. Osman Atasoy
 7. Oğuz Aydemir
 8. Işık Aylan
 9. Dr. Osman Balcı
 10. Prof.Dr. Dilek Barlas
 11. Dr. Sertaç H. Başeren
 12. Dr. Hakan Başaran
 13. Nezih Bilecik
 14. Admiral Şükrü Bozoğlu
 15. Ali Boratav
 16. Admiral Engin Baykal
 17. Asst.Prof. Dr. Ayşegül Buğra
 18. Fuat Çimen
 19. Suha Çubukçuoğlu
 20. Nejat Çuhadaroğlu
 21. Edhem Dirvana
 22. Geza Dologh
 23. Ertuğrul Duru
 24. Rıfat Edin
 25. Prof.Dr. Murat Ereke
 26. Dr.Can Erimçağ
 27. Admiral Hakan Eraydın
 28. Osman Erkurt
 29. Reşit Erol
 30. Erden Eruç
 31. Assoc.Prof.Emete Gözügüzelli
 32. Özkan Gülkaynak
 33. Prof Dr. Serhat Güvenç
 34. Dr. Sencer İmer
 35. Ali Rıza İşipek
 36. Eng. Tanju Kalaycıoğlu
 37. Dr. Halidun Karagöz
 38. Dr. Saadet Karakulak
 39. Prof.Dr. Talat Kırış
 40. Ambsdr. Osman Korutürk
 41. Asst.Prof.Dr.. Özlem Kumrular
 42. Capt. İbrahim Kontaytekin
 43. Profesör Dr. Bilsay Kuruç
 44. Hasan Kaçmaz
 45. Eng. Adnan Nefesoğlu
 46. Turgay Noyan
 47. Admiral Bülent Olcay
 48. Dr. Nilüfer Oral
 49. Asst.Prof. Dr. Dolunay Özbek,
 50. Asst. Prof. Volkan Özdemir
 51. Admiral Mustafa Özbey
 52. Engr.. Doğan Özdemir
 53. Prf.Dr. Emin Özsoy
 54. Dr. Necdet Pamir
 55. Dr. Hüseyin Pazarcı
 56. Engr. Süphan Pekgün
 57. Kemal Salar
 58. Captain M. Ali Sökmen
 59. Prof.Dr. Aydın Şalcı
 60. Caner Şaka
 61. Ayhan Sicimoğlu
 62. Harun Şişmanyazıcı
 63. Dr.Nejat Tarakçı
 64. Aret Taşcıyan
 65. Ufuk Teker
 66. Prof. Dr. Ergun Türkcan
 67. Capt. Adil Tuğcu
 68. Şahin Yaman
 69. Prof.Dr. Tolga Yarman
 70. Cem Yaylalı
 71. Ayhan Yıldızel
 72. Mustafa Yuvanç

Koç University Maritime Forum Advisory Groups

Sea Power and Maritime Power

 • Admiral Şükrü Bozoğlu
 • Admiral Soner Polat
 • Admiral Kadir Sağdıç
 • Assoc. Prof. Nejat Tarakçı
 • Admiral Engin Baykal
 • Admiral Mustafa Özbey
 • Admiral Bülent Olcay

           

Sea Defense and Security Studies

 • Ata Atalay
 • Prof.Dr. Murat Ereke
 • Dr. Can Erimçağ
 • Prof.Dr. Sencer İmer
 • Ambassador Osman Korutürk
 • Dr.Cem Kozlu
 • Prof.Dr. Bilsay Kuruç
 • Kemal Salar
 • Prof.Dr. Ergun Türkcan
 • Prof.Dr.Tolga Yarman
 • Cem Yaylalı

 

Sea Transportation/Sea Trade/Sea Logistics

 • Captain Levent Akson
 • Geza Dologh
 • Captain İbrahim Kontaytekin
 • Harun Şişmanyazıcı
 • Aret Taşcıyan
 • Captain Adil Tuğcu
 • Ufuk Teker
 • Şahin Yaman
 • Ayhan Yıldızel

 

Shipbuilding/Shipyards/Ship Dismantling

 • Eng. İhsan Altun
 • Eng.Tanju Kalaycıoğlu
 • Eng.Adnan Nefesoğlu
 • Eng. Süphan Pekgün

 

Ports

 • Admiral Hakan Eraydın

           

Fisheries

 • Nezih Bilecik
 • Prof.Dr.Saadet Karakulak

           

Sea-bed Mining/Sea-borne Energy

 • Dr.Necdet Pamir
 • Süha Çubukçuoğlu     
 • Asst. Prof. Volkan Özdemir

Maritime Tourism

 • Işık Aylan
 • Fuat Çimen
 • Turgay Noyan
 • Caner Şaka
 • Hasan Kaçmaz

           

Maritime Environement / Maritime Sciences

 • Ali Boratav
 • Prof.Dr.Emin Özsoy

 

Sea and Maritime Culture / Heritage  

 • Nejat Çuhadaroğlu
 • Ertuğrul Duru
 • Rıfat Edin
 • Reşit Erol
 • Ali Rıza İşipek

 

Marine Sports / Amateur Maritime Activities

 • Teoman Arsay
 • Osman Atasoy
 • Edhem Dirvana
 • Erden Eruç
 • Dr. Halidun Karagöz
 • Prof.Dr. Talat Kırış
 • Özkan Gülkaynak

       

Maritime Activities    

 • Prof.Dr. Osman Balcı
 • Dr. Hakan Başaran
 • Eng.Doğan Özdemir

 

Maritime Studies and Education

Prof.Dr. Aydın Şalcı

 

Underwater Archeology

 • Oğuz Aydemir
 • Ayhan Sicimoğlu
 • Osman Erkut

           

Maritime Support Sectors (Search and Rescue, Guidance, Navigational Assistance)

 • Captain Mehmet Ali Sökmen

           

Maritime History

 • Prof.Dr.Dilek Barlas
 • Prof.Dr.Serhat Güvenç
 • Associate Prof. Özlem Kumrular

 

Maritime Law / Oceanic Governance 

 • Ambassador Ertuğrul Apakan
 • Prof.Dr. Kerim Atamer
 • Asst.Prof.Dr. Ayşegül Buğra
 • Prof.Dr. Sertaç Hami Başeren 
 • Assoc. Prof. Emete Gözügüzelli
 • Dr. Dolunay Özbek
 • Dr. Nilüfer Oral
 • Prof.Dr.Hüseyin Pazarcı
 • Mustafa Yuvanç

KÜDENFOR Support Group (in alphabetical order)

 • Murat Açmuz
 • Emre Ablay
 • Olcay Akyıldız
 • Doçent Erdem Alaca
 • Burak Alkoç
 • Zuhal Atasoy
 • Sina Akosman
 • Mustafa Aydemir
 • Oğuz Binaroğlu
 • Barbaros Büyüksağanak
 • Bilge Bayburtlugil
 • Özhan Bakkalbaşıoğlu
 • Arif Bodur
 • Can Cantimur
 • Cenk Dalkanat
 • Ata Demirer
 • Faruk Doğan
 • Dr. Tansel Erkmen
 • Gencer Emiroglu
 • Fatih Goca
 • Ekrem İnözü
 • Hakan Işın
 • Levent Karataş
 • Erman Kardeşler
 • Amiral Okan Kırçiçek
 • Dr. Murat Koraltürk
 • Yücel Köyağasıoğlu
 • Nasuh Mahruki
 • Arda Mevlutoğlu
 • Ata Narin
 • Mehmet Örgen
 • Banu Öney
 • General Tarık Özkut
 • Kısmet Deniz Polat
 • Amiral Alaettin Sevim
 • Metin Sencer
 • Mesut Zafer Sarı
 • Mustafa Kayalı
 • Sargun Tont
 • Özgür Üstüner
 • Derya Şerif Yarkın