Forum Yönetimi

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu

Direktör:  Amiral Cem Gürdeniz

Direktör Yardımcısı: Kaptan Levent Akson

Yönetim Kurulu Üyesi: Amiral Kadir Sağdıç

Yönetim Kurulu Üyesi: Doçent Dr. Alkan Kabakçıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Cem Kozlu

Koordinatör:

 

Danışma Kurulu

(Alfabetik Sıralama)

 1. Büyükelçi Ertuğrul Apakan
 2. Teoman Arsay
 3. Osman Atasoy
 4. Prof.Dr. Kerim Atamer
 5. Oğuz Aydemir
 6. Işık Aylan
 7. Dr. Osman Balcı
 8. Prof.Dr. Dilek Barlas
 9. Dr. Sertaç H. Başeren
 10. Dr. Hakan Başaran
 11. Nezih Bilecik
 12. Amiral Şükrü Bozoğlu
 13. Ali Boratav
 14. Amiral Engin Baykal
 15. Yrd. Doçent Dr. Ayşegül Buğra
 16. Fuat Çimen
 17. Suha Çubukçuoğlu
 18. Nejat Çuhadaroğlu
 19. Edhem Dirvana
 20. Geza Dologh
 21. Ertuğrul Duru
 22. Rıfat Edin
 23. Prof. Dr. Murat Ereke
 24. Dr. Can Erimçağ
 25. Amiral Hakan Eraydın
 26. Prof.Dr.Hayat Erkanal
 27. Osman Erkurt
 28. Erden Eruç
 29. Yrd.Doçent Dr. Emete Gözügüzelli
 30. Özkan Gülkaynak
 31. Prof Dr. Serhat Güvenç
 32. Dr. Sencer İmer
 33. Ali Rıza İşipek
 34. Müh. Tanju Kalaycıoğlu
 35. Dr. Halidun Karagöz
 36. Dr. Saadet Karakulak
 37. Prof.Dr. Talat Kırış
 38. Büyükelçi Osman Korutürk
 39. Dr. Cem Kozlu
 40. Doç. Özlem Kumrular
 41. Kaptan İbrahim Kontaytekin
 42. Profesör Dr. Bilsay Kuruç
 43. Hasan Kaçmaz
 44. Müh. Adnan Nefesoğlu
 45. Turgay Noyan
 46. Dr. Nilüfer Oral
 47. Doç. Dr. Dolunay Özbek
 48. Amiral Mustafa Özbey
 49. Yk. Müh. Doğan Özdemir
 50. Prf.Dr. Emin Özsoy
 51. Dr. Necdet Pamir
 52. Dr. Hüseyin Pazarcı
 53. Müh. Süphan Pekgün
 54. Prof:Dr. Aydın Şalcı
 55. Amiral Soner Polat
 56. Kaptan M. Ali Sökmen
 57. Caner Şaka
 58. Ayhan Sicimoğlu
 59. Harun Şişmanyazıcı
 60. Dr.Nejat Tarakçı
 61. Aret Taşcıyan
 62. Ufuk Teker
 63. Prof. Dr. Ergun Türkcan
 64. Kaptan Adil Tuğcu
 65. Prof.Dr. Tolga Yarman
 66. Cem Yaylalı
 67. Ayhan Yıldızel
 68. Mustafa Yuvanç

KOÇ Üniversitesi Denizcilik Forumu

Alt Saha Danışma Kurulları

 1. Deniz ve Denizcilik Gücü
 • Amiral Şükrü Bozoğlu
 • Amiral Soner Polat
 • Amiral Kadir Sağdıç
 • Doçent Nejat Tarakçı
 • Amiral Engin Baykal
 • Amiral Mustafa Özbey

           

 1. Deniz Savunma ve Güvenlik Araştırmaları
 • Suha Çubukçuoğlu
 • Prof. Dr. Sencer İmer
 • Büyükelçi Osman Korutürk
 • Dr. Cem Kozlu
 • Prof. Dr. Bilsay Kuruç
 • Prof. Dr.Ergun Türkcan
 • Prof. Dr. Tolga Yarman
 • Cem Yaylalı

 

 1. Deniz ulaştırması/Deniz ticareti/Deniz Lojistiği
 • Kaptan Levent Akson
 • Geza Dologh
 • Kaptan İbrahim Kontaytekin
 • Aret Taşcıyan
 • Ufuk Teker
 • Kaptan Adil Tuğcu
 • Harun Şişmanyazıcı
 • Ayhan Yıldızel

 

 1. Gemi İnşa/Tersanecilik/Gemi Sökümcülüğü
 • Yk. Müh. Tanju Kalaycıoğlu
 • Yk. Müh. Adnan Nefesoğlu
 • Yk. Müh. Süphan Pekgün

           

 1. Limancılık
 • Amiral Hakan Eraydın

           

 1. Balıkçılık
 • Nezih Bilecik
 • Prof. Dr. Saadet Karakulak

           

 1. Denizdibi Madenciliği/Deniz Kaynaklı Enerji
 • Dr.Necdet Pamir

           

 1. Deniz turizmi
 • Işık Aylan
 • Fuat Çimen
 • Hasan Kaçmaz
 • Turgay Noyan
 • Caner Şaka

           

 1. Deniz çevresi / Deniz bilimleri
 • Ali Boratav
 • Prof. Emin Özsoy

 

 1. Deniz ve denizcilik kültürü/ mirası  
 • Nejat Çuhadaroğlu
 • Ertuğrul Duru
 • Rıfat Edin
 • Ali Rıza İşipek

 

 1. Deniz Sporları/Amatör denizcilik
 • Teoman Arsay
 • Osman Atasoy
 • Edhem Dirvana
 •  Erden Eruç
 • Dr.Halidun Karagöz
 • Prof.Dr. Talat Kırış
 • Özkan Gülkaynak

           

 1. Deniz teknolojileri
 • Prof. Osman Balcı
 • Dr. Hakan Başaran
 • Yk Müh. Doğan Özdemir
 • Prof.Dr. Murat Ereke
 • Dr. Cab Erimçağ

 

 1. Denizcilik eğitim ve öğretimi
  Prof.Dr. Aydın Şalcı

 

 1. Sualtı arkeolojisi
 • Prof. Dr. Hayat Erkanal
 • Ayhan Sicimoğlu
 • Osman Erkut
 • Oğuz Aydemir

           

 1. Denizcilik destek sektörleri (Arama Kurtarma, Kılavuzluk, Seyir yardımcıları)
 • Kaptan Mehmet Ali Sökmen

           

 1. Denizcilik tarihi
 • Prof. Dr. Dilek Barlas
 • Prof. Dr.Serhat Güvenç
 • Doç. Özlem Kumrular

 

 1. Deniz hukuku /Okyanus yönetimi
 • Büyükelçi Ertuğrul Apakan
 • Prof. Dr. Kerim Atamer
 • Prof. Dr.Sertaç Hami Başeren 
 • Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli
 • Doç .Dr. Dolunay Özbek
 • Dr. Nilüfer Oral
 • Prof. Dr.Hüseyin Pazarcı
 • Mustafa Yuvanç

KÜDENFOR Destek Grubu

(Alfabetik Sıralama)

 • Emre Ablay
 • Olcay Akyıldız
 • Doçent Erdem Alaca
 • Zuhal Atasoy
 • Sina Akosman
 • Burak Alkoç
 • Barbaros Büyüksağanak
 • Bilge Bayburtlugil
 • Özhan Bakkalbaşıoğlu
 • Can Cantimur
 • Cenk Dalkanat
 • Ata Demirer
 • Faruk Doğan
 • Dr. Tansel Erkmen
 • Gencer Emiroglu
 • Ekrem İnözü
 • Hakan Işın
 • Erman Kardeşler
 • Mustafa Kayalı
 • Yücel Köyağasıoğlu
 • Amiral Okan Kırçiçek
 • Dr. Murat Koraltürk
 • Nasuh Mahruki
 • Arda Mevlutoğlu
 • Ata Narin
 • Mehmet Örgen
 • Banu Öney
 • General Tarık Özkut
 • Kısmet Deniz Polat
 • Amiral Alaettin Sevim
 • Metin Sencer
 • Mesut Zafer Sarı
 • Sargun Tont
 • Özgür Üstüner
 • Derya Şerif Yarkın

Management

Koç University Maritime Forum Board of Directors

Director:  Admiral Cem Gürdeniz

Assistant Director: Captain Levent Akson

Board Member: Admiral Kadir Sağdıç

Board Member: Assoc. Prof.. Alkan Kabakçıoğlu

Board Member: Dr. Cem Kozlu

Coordinator:

Advisory Board (in alphabetical order)

 1. Ambsdr. Ertuğrul Apakan
 2. Prof.Dr. Kerim Atamer
 3. Teoman Arsay
 4. Osman Atasoy
 5. Oğuz Aydemir
 6. Işık Aylan
 7. Dr. Osman Balcı
 8. Prof.Dr. Dilek Barlas
 9. Dr. Sertaç H. Başeren
 10. Dr. Hakan Başaran
 11. Nezih Bilecik
 12. Admiral Şükrü Bozoğlu
 13. Ali Boratav
 14. Admiral Engin Baykal
 15. Asst.Prof. Dr. Ayşegül Buğra
 16. Fuat Çimen
 17. Suha Çubukçuoğlu
 18. Nejat Çuhadaroğlu
 19. Edhem Dirvana
 20. Geza Dologh
 21. Ertuğrul Duru
 22. Rıfat Edin
 23. Prof.Dr. Murat Ereke
 24. Dr.Can Erimçağ
 25. Admiral Hakan Eraydın
 26. Prof.Dr.Hayat Erkanal
 27. Osman Erkurt
 28. Erden Eruç
 29. Assoc.Prof.Emete Gözügüzelli
 30. Özkan Gülkaynak
 31. Prof Dr. Serhat Güvenç
 32. Dr. Sencer İmer
 33. Ali Rıza İşipek
 34. Eng. Tanju Kalaycıoğlu
 35. Dr. Halidun Karagöz
 36. Dr. Saadet Karakulak
 37. Prof.Dr. Talat Kırış
 38. Ambsdr. Osman Korutürk
 39. Dr. Cem Kozlu
 40. Asst.Prof.Dr.. Özlem Kumrular
 41. Capt. İbrahim Kontaytekin
 42. Profesör Dr. Bilsay Kuruç
 43. Hasan Kaçmaz
 44. Eng. Adnan Nefesoğlu
 45. Turgay Noyan
 46. Dr. Nilüfer Oral
 47. Asst.Prof. Dr. Dolunay Özbek
 48. Admiral Mustafa Özbey
 49. Engr.. Doğan Özdemir
 50. Prf.Dr. Emin Özsoy
 51. Dr. Necdet Pamir
 52. Dr. Hüseyin Pazarcı
 53. Engr. Süphan Pekgün
 54. Admiral Soner Polat
 55. Captain M. Ali Sökmen
 56. Prof.Dr. Aydın Şalcı
 57. Caner Şaka
 58. Ayhan Sicimoğlu
 59. Harun Şişmanyazıcı
 60. Dr.Nejat Tarakçı
 61. Aret Taşcıyan
 62. Ufuk Teker
 63. Prof. Dr. Ergun Türkcan
 64. Capt. Adil Tuğcu
 65. Prof.Dr. Tolga Yarman
 66. Cem Yaylalı
 67. Ayhan Yıldızel
 68. Mustafa Yuvanç

Koç University Maritime Forum Advisory Groups

Sea Power and Maritime Power

 • Admiral Şükrü Bozoğlu
 • Admiral Soner Polat
 • Admiral Kadir Sağdıç
 • Assoc. Prof. Nejat Tarakçı
 • Admiral Engin Baykal
 • Admiral Mustafa Özbey

           

Sea Defense and Security Studies

 • Süha Çubukçuoğlu
 • Prof.Dr. Murat Ereke
 • Dr. Can Erimçağ
 • Prof.Dr. Sencer İmer
 • Ambassador Osman Korutürk
 • Dr.Cem Kozlu
 • Prof.Dr. Bilsay Kuruç
 • Prof.Dr. Ergun Türkcan
 • Prof.Dr.Tolga Yarman
 • Cem Yaylalı

 

Sea Transportation/Sea Trade/Sea Logistics

 • Captain Levent Akson
 • Geza Dologh
 • Captain İbrahim Kontaytekin
 • Harun Şişmanyazıcı
 • Aret Taşcıyan
 • Captain Adil Tuğcu
 • Ufuk Teker
 • Ayhan Yıldızel

 

Shipbuilding/Shipyards/Ship Dismantling

 • Eng.Tanju Kalaycıoğlu
 • Eng.Adnan Nefesoğlu
 • Eng. Süphan Pekgün

 

Ports

 • Admiral Hakan Eraydın

           

Fisheries

 • Nezih Bilecik
 • Prof.Dr.Saadet Karakulak

           

Sea-bed Mining/Sea-borne Energy

 • Dr.Necdet Pamir
 • Süha Çubukçuoğlu     

Maritime Tourism

 • Işık Aylan
 • Fuat Çimen
 • Turgay Noyan
 • Caner Şaka
 • Hasan Kaçmaz

           

Maritime Environement / Maritime Sciences

 • Ali Boratav
 • Prof.Dr.Emin Özsoy

 

Sea and Maritime Culture / Heritage  

 • Nejat Çuhadaroğlu
 • Ertuğrul Duru
 • Rıfat Edin
 • Ali Rıza İşipek

 

Marine Sports / Amateur Maritime Activities

 • Teoman Arsay
 • Osman Atasoy
 • Edhem Dirvana
 • Erden Eruç
 • Dr. Halidun Karagöz
 • Prof.Dr. Talat Kırış
 • Özkan Gülkaynak

       

Maritime Activities    

 • Prof.Dr. Osman Balcı
 • Dr. Hakan Başaran
 • Eng.Doğan Özdemir

 

Maritime Studies and Education

Prof.Dr. Aydın Şalcı

 

Underwater Archeology

 • Prof.Dr.Hayat Erkanal
 • Ayhan Sicimoğlu
 • Osman Erkut

           

Maritime Support Sectors (Search and Rescue, Guidance, Navigational Assistance)

 • Captain Mehmet Ali Sökmen

           

Maritime History

 • Prof.Dr.Dilek Barlas
 • Prof.Dr.Serhat Güvenç
 • Associate Prof. Özlem Kumrular

 

Maritime Law / Oceanic Governance 

 • Ambassador Ertuğrul Apakan
 • Prof.Dr. Kerim Atamer
 • Asst.Prof.Dr. Ayşegül Buğra
 • Prof.Dr. Sertaç Hami Başeren 
 • Assoc. Prof. Emete Gözügüzelli
 • Dr. Dolunay Özbek
 • Dr. Nilüfer Oral
 • Prof.Dr.Hüseyin Pazarcı
 • Mustafa Yuvanç

KÜDENFOR Support Group (in alphabetical order)

 • Emre Ablay
 • Olcay Akyıldız
 • Doçent Erdem Alaca
 • Burak Alkoç
 • Zuhal Atasoy
 • Sina Akosman
 • Barbaros Büyüksağanak
 • Bilge Bayburtlugil
 • Özhan Bakkalbaşıoğlu
 • Can Cantimur
 • Cenk Dalkanat
 • Ata Demirer
 • Faruk Doğan
 • Dr. Tansel Erkmen
 • Gencer Emiroglu
 • Ekrem İnözü
 • Hakan Işın
 • Erman Kardeşler
 • Amiral Okan Kırçiçek
 • Dr. Murat Koraltürk
 • Yücel Köyağasıoğlu
 • Nasuh Mahruki
 • Arda Mevlutoğlu
 • Ata Narin
 • Mehmet Örgen
 • Banu Öney
 • General Tarık Özkut
 • Kısmet Deniz Polat
 • Amiral Alaettin Sevim
 • Metin Sencer
 • Mesut Zafer Sarı
 • Mustafa Kayalı
 • Sargun Tont
 • Özgür Üstüner
 • Derya Şerif Yarkın