Forum Yönetimi

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu

Direktör:  Amiral Cem Gürdeniz

Direktör Yardımcısı: Kaptan Levent Akson

Yönetim Kurulu Üyesi: Amiral Kadir Sağdıç

Yönetim Kurulu Üyesi: Doçent Dr. Alkan Kabakçıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi:

Koordinatör: Deniz Irak

 

Danışma Kurulu

(Alfabetik Sıralama)

 

 1. Büyükelçi Ertuğrul Apakan
 2. Teoman Arsay
 3. Osman Atasoy
 4. Oğuz Aydemir
 5. Işık Aylan
 6. Dr. Osman Balcı
 7. Prof.Dr. Dilek Barlas
 8. Dr. Sertaç H. Başeren
 9. Dr. Hakan Başaran
 10. Nezih Bilecik
 11. Amiral Şükrü Bozoğlu
 12. Ali Boratav
 13. Amiral Engin Baykal
 14. Yrd. Doçent Dr. Ayşegül Buğra
 15. Fuat Çimen
 16. Suha Çubukçuoğlu
 17. Nejat Çuhadaroğlu
 18. Edhem Dirvana
 19. Geza Dologh
 20. Ertuğrul Duru
 21. Rıfat Edin
 22. Amiral Hakan Eraydın
 23. Prof.Dr.Hayat Erkanal
 24. Osman Erkurt
 25. Erden Eruç
 26. Özkan Gülkaynak
 27. Prof Dr. Serhat Güvenç
 28. Doç Dr. Ahmet Kasım Han
 29. Dr. Sencer İmer
 30. Ali Rıza İşipek
 31. Müh. Tanju Kalaycıoğlu
 32. Dr. Halidun Karagöz
 33. Dr. Saadet Karakulak
 34. Prof.Dr. Talat Kırış
 35. Büyükelçi Osman Korutürk
 36. Dr. Cem Kozlu
 37. Doç. Özlem Kumrular
 38. Kaptan İbrahim Kontaytekin
 39. Profesör Dr. Bilsay Kuruç
 40. Hasan Kaçmaz
 41. Müh. Adnan Nefesoğlu
 42. Turgay Noyan
 43. Dr. Nilüfer Oral
 44. Doç. Dr. Dolunay Özbek
 45. Yk. Müh. Doğan Özdemir
 46. Prf.Dr. Emin Özsoy
 47. Dr. Necdet Pamir
 48. Dr. Hüseyin Pazarcı
 49. Müh. Süphan Pekgün
 50. Amiral Soner Polat
 51. Kaptan M. Ali Sökmen
 52. Caner Şaka
 53. Ayhan Sicimoğlu
 54. Harun Şişmanyazıcı
 55. Dr.Nejat Tarakçı
 56. Aret Taşcıyan
 57. Ufuk Teker
 58. Prof. Dr. Ergun Türkcan
 59. Kaptan Adil Tuğcu
 60. Prof.Dr. Tolga Yarman
 61. Cem Yaylalı
 62. Ayhan Yıldızel
 63. Mustafa Yuvanç

 

 

KOÇ Üniversitesi Denizcilik Forumu

Alt Saha Danışma Kurulları

 1. Deniz ve Denizcilik Gücü
 • Amiral Şükrü Bozoğlu
 • Amiral Soner Polat
 • Amiral Kadir Sağdıç
 • Doçent Nejat Tarakçı
 • Amiral Engin Baykal

           

 1. Deniz Savunma ve Güvenlik Araştırmaları
 • Suha Çubukçuoğlu
 • Doç.Dr. Ahmet Kasım Han
 • Prof. Dr. Sencer İmer
 • Büyükelçi Osman Korutürk
 • Dr. Cem Kozlu
 • Prof. Dr. Bilsay Kuruç
 • Prof. Dr.Ergun Türkcan
 • Prof. Dr. Tolga Yarman
 • Cem Yaylalı

 

 1. Deniz ulaştırması/Deniz ticareti/Deniz Lojistiği
 • Kaptan Levent Akson
 • Geza Dologh
 • Kaptan İbrahim Kontaytekin
 • Aret Taşcıyan
 • Ufuk Teker
 • Kaptan Adil Tuğcu
 • Harun Şişmanyazıcı
 • Ayhan Yıldızel

 

 1. Gemi İnşa/Tersanecilik/Gemi Sökümcülüğü
 • Yk. Müh. Tanju Kalaycıoğlu
 • Yk. Müh. Adnan Nefesoğlu
 • Yk. Müh. Süphan Pekgün

           

 1. Limancılık
 • Amiral Hakan Eraydın

           

 1. Balıkçılık
 • Nezih Bilecik
 • Prof. Dr. Saadet Karakulak

           

 1. Denizdibi Madenciliği/Deniz Kaynaklı Enerji
 • Dr.Necdet Pamir

           

 1. Deniz turizmi
 • Işık Aylan
 • Fuat Çimen
 • Hasan Kaçmaz
 • Turgay Noyan
 • Caner Şaka

           

 1. Deniz çevresi / Deniz bilimleri
 • Ali Boratav
 • Prof. Emin Özsoy

 

 1. Deniz ve denizcilik kültürü/ mirası  
 • Nejat Çuhadaroğlu
 • Ertuğrul Duru
 • Rıfat Edin
 • Ali Rıza İşipek

 

 1. Deniz Sporları/Amatör denizcilik
 • Teoman Arsay
 • Osman Atasoy
 • Edhem Dirvana
 •  Erden Eruç
 • Dr.Halidun Karagöz
 • Prof.Dr. Talat Kırış
 • Özkan Gülkaynak

           

 1. Deniz teknolojileri
 • Prof. Osman Balcı
 • Dr. Hakan Başaran
 • Yk Müh. Doğan Özdemir

 

 1. Denizcilik eğitim ve öğretimi

 

 1. Sualtı arkeolojisi
 • Prof. Dr. Hayat Erkanal
 • Ayhan Sicimoğlu
 • Osman Erkut
 • Oğuz Aydemir

           

 1. Denizcilik destek sektörleri (Arama Kurtarma, Kılavuzluk, Seyir yardımcıları)
 • Kaptan Mehmet Ali Sökmen

           

 1. Denizcilik tarihi
 • Prof. Dr. Dilek Barlas
 • Prof. Dr.Serhat Güvenç
 • Doç. Özlem Kumrular

 

 1. Deniz hukuku /Okyanus yönetimi
 • Büyükelçi Ertuğrul Apakan
 • Prof. Dr.Sertaç Hami Başeren Doç.
 • Doç .Dr. Dolunay Özbek
 • Dr. Nilüfer Oral
 • Prof. Dr.Hüseyin Pazarcı
 • Mustafa Yuvanç

 

KÜDENFOR Destek Grubu

(Alfabetik Sıralama)

 

 • Doçent Erdem Alaca
 • Zuhal Atasoy
 • Sina Akosman
 • Banu Öney
 • Barbaros Büyüksağanak
 • Bilge Bayburtlugil
 • Özhan Bakkalbaşıoğlu
 • Can Cantimur
 • Cenk Dalkanat
 • Ata Demirer
 • Faruk Doğan
 • Ekrem İnözü
 • Hakan Işın
 • Gencer Emiroglu
 • Amiral Okan Kırçiçek
 • Dr. Murat Koraltürk
 • Nasuh Mahruki
 • General Tarık Özkut
 • Amiral Alaettin Sevim
 • Metin Sencer
 • Mesut Zafer Sarı
 • Sargun Tont
 • Yücel Köyağasıoğlu

 

 

Management

 

Koç University Maritime Forum Board of Directors

Director:  Admiral Cem Gürdeniz

Assistant Director: Captain Levent Akson

Board Member: Admiral Kadir Sağdıç

Board Member: Assoc. Prof.. Alkan Kabakçıoğlu

Board Member:

Coordinator: Deniz Irak

 

Advisory Board (in alphabetical order)

 1. Ambsdr. Ertuğrul Apakan
 2. Teoman Arsay
 3. Osman Atasoy
 4. Oğuz Aydemir
 5. Işık Aylan
 6. Dr. Osman Balcı
 7. Prof.Dr. Dilek Barlas
 8. Dr. Sertaç H. Başeren
 9. Dr. Hakan Başaran
 10. Nezih Bilecik
 11. Admiral Şükrü Bozoğlu
 12. Ali Boratav
 13. Admiral Engin Baykal
 14. Asst.Prof. Dr. Ayşegül Buğra
 15. Fuat Çimen
 16. Suha Çubukçuoğlu
 17. Nejat Çuhadaroğlu
 18. Edhem Dirvana
 19. Geza Dologh
 20. Ertuğrul Duru
 21. Rıfat Edin
 22. Admiral Hakan Eraydın
 23. Prof.Dr.Hayat Erkanal
 24. Osman Erkurt
 25. Erden Eruç
 26. Özkan Gülkaynak
 27. Prof Dr. Serhat Güvenç
 28. Asst.Prof. Dr. Ahmet Kasım Han
 29. Dr. Sencer İmer
 30. Ali Rıza İşipek
 31. Eng. Tanju Kalaycıoğlu
 32. Dr. Halidun Karagöz
 33. Dr. Saadet Karakulak
 34. Prof.Dr. Talat Kırış
 35. Ambsdr. Osman Korutürk
 36. Dr. Cem Kozlu
 37. Asst.Prof.Dr.. Özlem Kumrular
 38. Capt. İbrahim Kontaytekin
 39. Profesör Dr. Bilsay Kuruç
 40. Hasan Kaçmaz
 41. Eng. Adnan Nefesoğlu
 42. Turgay Noyan
 43. Dr. Nilüfer Oral
 44. Asst.Prof. Dr. Dolunay Özbek
 45. Engr.. Doğan Özdemir
 46. Prf.Dr. Emin Özsoy
 47. Dr. Necdet Pamir
 48. Dr. Hüseyin Pazarcı
 49. Engr. Süphan Pekgün
 50. Admiral Soner Polat
 51. Captain M. Ali Sökmen
 52. Caner Şaka
 53. Ayhan Sicimoğlu
 54. Harun Şişmanyazıcı
 55. Dr.Nejat Tarakçı
 56. Aret Taşcıyan
 57. Ufuk Teker
 58. Prof. Dr. Ergun Türkcan
 59. Capt. Adil Tuğcu
 60. Prof.Dr. Tolga Yarman
 61. Cem Yaylalı
 62. Ayhan Yıldızel
 63. Mustafa Yuvanç

 

 

Koç University Maritime Forum Advisory Groups

 

Sea Power and Maritime Power

 • Admiral Şükrü Bozoğlu
 • Admiral Soner Polat
 • Admiral Kadir Sağdıç
 • Assoc. Prof. Nejat Tarakçı
 • Admiral Engin Baykal

           

Sea Defense and Security Studies

 • Süha Çubukçuoğlu
 • Asst.Prof Dr. Ahmet Kasım Han
 • Prof.Dr. Sencer İmer
 • Ambassador Osman Korutürk
 • Dr.Cem Kozlu
 • Prof.Dr. Bilsay Kuruç
 • Prof.Dr. Ergun Türkcan
 • Prof.Dr.Tolga Yarman
 • Cem Yaylalı

 

Sea Transportation/Sea Trade/Sea Logistics

 • Captain Levent Akson
 • Geza Dologh
 • Captain İbrahim Kontaytekin
 • Harun Şişmanyazıcı
 • Aret Taşcıyan
 • Captain Adil Tuğcu
 • Ufuk Teker
 • Ayhan Yıldızel

 

Shipbuilding/Shipyards/Ship Dismantling

 • Eng.Tanju Kalaycıoğlu
 • Eng.Adnan Nefesoğlu
 • Eng. Süphan Pekgün

 

Ports

 • Admiral Hakan Eraydın

           

Fisheries

 • Nezih Bilecik
 • Prof.Dr.Saadet Karakulak

           

Sea-bed Mining/Sea-borne Energy

 • Dr.Necdet Pamir
 • Süha Çubukçuoğlu     

Maritime Tourism

 • Işık Aylan
 • Fuat Çimen
 • Turgay Noyan
 • Caner Şaka
 • Hasan Kaçmaz

           

Maritime Environement / Maritime Sciences

 • Ali Boratav
 • Prof.Dr.Emin Özsoy

 

Sea and Maritime Culture / Heritage  

 • Nejat Çuhadaroğlu
 • Ertuğrul Duru
 • Rıfat Edin
 • Ali Rıza İşipek

 

Marine Sports / Amateur Maritime Activities

 • Teoman Arsay
 • Osman Atasoy
 • Edhem Dirvana
 • Erden Eruç
 • Dr. Halidun Karagöz
 • Prof.Dr. Talat Kırış
 • Özkan Gülkaynak

       

Maritime Activities    

 • Prof.Dr. Osman Balcı
 • Dr. Hakan Başaran
 • Eng.Doğan Özdemir

 

Maritime Studies and Education

 

Underwater Archeology

 • Prof.Dr.Hayat Erkanal
 • Ayhan Sicimoğlu
 • Osman Erkut

           

Maritime Support Sectors (Search and Rescue, Guidance, Navigational Assistance)

 • Captain Mehmet Ali Sökmen

           

Maritime History

 • Prof.Dr.Dilek Barlas
 • Prof.Dr.Serhat Güvenç
 • Associate Prof. Özlem Kumrular

 

Maritime Law / Oceanic Governance 

 • Ambassador Ertuğrul Apakan
 • Asst.Prof.Dr. Ayşegül Buğra
 • Prof.Dr. Sertaç Hami Başeren Doç.
 • Associate Prof. Dr. Dolunay Özbek
 • Dr. Nilüfer Oral
 • Prof.Dr.Hüseyin Pazarcı
 • Mustafa Yuvanç

 

KÜDENFOR Support Group (in alphabetical order)

 • Doçent Erdem Alaca
 • Zuhal Atasoy
 • Sina Akosman
 • Banu Öney
 • Barbaros Büyüksağanak
 • Bilge Bayburtlugil
 • Özhan Bakkalbaşıoğlu
 • Can Cantimur
 • Cenk Dalkanat
 • Ata Demirer
 • Faruk Doğan
 • Ekrem İnözü
 • Hakan Işın
 • Gencer Emiroglu
 • Amiral Okan Kırçiçek
 • Dr. Murat Koraltürk
 • Nasuh Mahruki
 • General Tarık Özkut
 • Amiral Alaettin Sevim
 • Metin Sencer
 • Mesut Zafer Sarı
 • Sargun Tont
 • Yücel Köyağasıoğlu