Forum Yönetimi

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu

Direktör:  Amiral Cem Gürdeniz

Direktör Yardımcısı: Kaptan Levent Akson

Yönetim Kurulu Üyesi: Amiral Kadir Sağdıç

Yönetim Kurulu Üyesi: Doçent Dr. Alkan Kabakçıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi: Yrd. Doçent Dr. Ayşegül Buğra

Koordinatör: Deniz Irak

 

Danışma Kurulu

(Alfabetik Sıralama)

 

 1. Büyükelçi Ertuğrul Apakan
 2. Teoman Arsay
 3. Osman Atasoy
 4. Oğuz Aydemir
 5. Işık Aylan
 6. Dr. Osman Balcı
 7. Prof.Dr. Dilek Barlas
 8. Dr. Sertaç H. Başeren
 9. Nezih Bilecik
 10. Amiral Şükrü Bozoğlu
 11. Ali Boratav
 12. Amiral Engin Baykal
 13. Suha Çubukçuoğlu
 14. Nejat Çuhadaroğlu
 15. Edhem Dirvana
 16. Geza Dologh
 17. Ertuğrul Duru
 18. Rıfat Edin
 19. Amiral Hakan Eraydın
 20. Prof.Dr.Hayat Erkanal
 21. Osman Erkurt
 22. Erden Eruç
 23. Özkan Gülkaynak
 24. Prof Dr. Serhat Güvenç
 25. Dr. Sencer İmer
 26. Ali Rıza İşipek
 27. Müh. Tanju Kalaycıoğlu
 28. Dr. Halidun Karagöz
 29. Dr. Saadet Karakulak
 30. Prof.Dr. Talat Kırış
 31. Büyükelçi Osman Korutürk
 32. Dr. Cem Kozlu
 33. Doç. Özlem Kumrular
 34. Kaptan İbrahim Kontaytekin
 35. Profesör Dr. Bilsay Kuruç
 36. Hasan Kaçmaz
 37. Müh. Adnan Nefesoğlu
 38. Turgay Noyan
 39. Dr. Nilüfer Oral
 40. Doç. Dr. Dolunay Özbek
 41. Yk. Müh. Doğan Özdemir
 42. Prf.Dr. Emin Özsoy
 43. Dr. Necdet Pamir
 44. Dr. Hüseyin Pazarcı
 45. Müh. Süphan Pekgün
 46. Amiral Soner Polat
 47. Kaptan M. Ali Sökmen
 48. Caner Şaka
 49. Ayhan Sicimoğlu
 50. Harun Şişmanyazıcı
 51. Dr.Nejat Tarakçı
 52. Aret Taşcıyan
 53. Ufuk Teker
 54. Prof. Dr. Ergun Türkcan
 55. Kaptan Adil Tuğcu
 56. Prof.Dr. Tolga Yarman
 57. Cem Yaylalı
 58. Ayhan Yıldızel
 59. Mustafa Yuvanç

 

 

KOÇ Üniversitesi Denizcilik Forumu

Alt Saha Danışma Kurulları

 1. Deniz ve Denizcilik Gücü
 • Amiral Şükrü Bozoğlu
 • Amiral Soner Polat
 • Amiral Kadir Sağdıç
 • Doçent Nejat Tarakçı
 • Amiral Engin Baykal

           

 1. Deniz Savunma ve Güvenlik Araştırmaları
 • Suha Çubukçuoğlu
 • Prof. Dr. Sencer İmer
 • Büyükelçi Osman Korutürk
 • Dr. Cem Kozlu
 • Prof. Dr. Bilsay Kuruç
 • Prof. Dr.Ergun Türkcan
 • Prof. Dr. Tolga Yarman
 • Cem Yaylalı

 

 1. Deniz ulaştırması/Deniz ticareti/Deniz Lojistiği
 • Kaptan Levent Akson
 • Geza Dologh
 • Kaptan İbrahim Kontaytekin
 • Aret Taşcıyan
 • Ufuk Teker
 • Kaptan Adil Tuğcu
 • Harun Şişmanyazıcı
 • Ayhan Yıldızel

 

 1. Gemi İnşa/Tersanecilik/Gemi Sökümcülüğü
 • Yk. Müh. Tanju Kalaycıoğlu
 • Yk. Müh. Adnan Nefesoğlu
 • Yk. Müh. Süphan Pekgün

           

 1. Limancılık
 • Amiral Hakan Eraydın

           

 1. Balıkçılık
 • Nezih Bilecik
 • Prof. Dr. Saadet Karakulak

           

 1. Denizdibi Madenciliği/Deniz Kaynaklı Enerji
 • Dr.Necdet Pamir

           

 1. Deniz turizmi
 • Işık Aylan
 • Hasan Kaçmaz
 • Turgay Noyan
 • Caner Şaka

           

 1. Deniz çevresi / Deniz bilimleri
 • Ali Boratav
 • Prof. Emin Özsoy

 

 1. Deniz ve denizcilik kültürü/ mirası  
 • Nejat Çuhadaroğlu
 • Ertuğrul Duru
 • Rıfat Edin
 • Ali Rıza İşipek

 

 1. Deniz Sporları/Amatör denizcilik
 • Teoman Arsay
 • Osman Atasoy
 • Edhem Dirvana
 •  Erden Eruç
 • Dr.Halidun Karagöz
 • Prof.Dr. Talat Kırış
 • Özkan Gülkaynak

           

 1. Deniz teknolojileri
 • Prof. Osman Balcı
 • Yk Müh. Doğan Özdemir

 

 1. Denizcilik eğitim ve öğretimi

 

 1. Sualtı arkeolojisi
 • Prof. Dr. Hayat Erkanal
 • Ayhan Sicimoğlu
 • Osman Erkut
 • Oğuz Aydemir

           

 1. Denizcilik destek sektörleri (Arama Kurtarma, Kılavuzluk, Seyir yardımcıları)
 • Kaptan Mehmet Ali Sökmen

           

 1. Denizcilik tarihi
 • Prof. Dr. Dilek Barlas
 • Prof. Dr.Serhat Güvenç
 • Doç. Özlem Kumrular

 

 1. Deniz hukuku /Okyanus yönetimi
 • Büyükelçi Ertuğrul Apakan
 • Prof. Dr.Sertaç Hami Başeren Doç.
 • Doç .Dr. Dolunay Özbek
 • Dr. Nilüfer Oral
 • Prof. Dr.Hüseyin Pazarcı
 • Mustafa Yuvanç

 

KÜDENFOR Destek Grubu

(Alfabetik Sıralama)

 • Zuhal Atasoy
 • Doçent Erdem Alaca
 • Banu Öney
 • Barbaros Büyüksağanak
 • Bilge Bayburtlugil
 • Can Cantimur
 • Ata Demirer
 • Faruk Doğan
 • Ekrem İnözü
 • Hakan Işın
 • Gencer Emiroglu
 • Dr. Murat Koraltürk
 • Nasuh Mahruki
 • Özhan Bakkalbaşıoğlu
 • Sargun Tont
 • Yücel Köyağasıoğlu

 

 

Management

 

Koç University Maritime Forum Board of Directors

Director:  Admiral Cem Gürdeniz

Assistant Director: Captain Levent Akson

Board Member: Admiral Kadir Sağdıç

Board Member: Assoc. Prof.. Alkan Kabakçıoğlu

Board Member: Asst. Assoc. Prof. Dr. Ayşegül Buğra

Coordinator: Deniz Irak

 

Advisory Board (in alphabetical order)

 • Ambassador Ertuğrul Apakan
 • Teoman Arsay
 • Osman Atasoy
 • Oğuz Aydemir
 • Işık Aylan
 • Prof. Dr. Osman Balcı
 • Ali Boratav
 • Prof.Dr. Dilek Barlas
 • Prof. Dr. Sertaç H. Başeren
 • Admiral Engin Baykal
 • Admiral Şükrü Bozoğlu
 • Nezih Bilecik
 • Süha Çubukçuoğlu
 • Nejat Çuhadaroğlu
 • Edhem Dirvana
 • Geza Dologh
 • Ertuğrul Duru
 • Rıfat Edin
 • Admiral Hakan Eraydın
 • Prof. Dr. Hayat Erkanal
 • Osman Erkurt
 • Erden Eruç
 • Özkan Gülkaynak
 • Prof Dr. Serhat Güvenç
 • Prof. Dr. Sencer İmer
 • Ali Rıza İşipek
 • Tanju Kalaycıoğlu
 • Hasan Kaçmaz
 • Dr. Halidun Karagöz
 • Prof.Dr. Saadet Karakulak
 • Prof.Dr. Talat Kırış
 • Ambassador Osman Korutürk
 • Captain İbrahim Kontaytekin
 • Dr.Cem Kozlu
 • Assoc. Prof.. Özlem Kumrular
 • Prof.Dr. Bilsay Kuruç
 • Adnan Nefesoğlu
 • Turgay Noyan
 • Dr.Nilüfer Oral
 • Associate Prof. Dr. Dolunay Özbek
 • Associate Prof. Dr. Sinan Özeren
 • Doğan Özdemir
 • Prof.Dr. Emin Özsoy
 • Dr.Necdet Pamir
 • Prof.Dr.Hüseyin Pazarcı
 • Eng.Süphan Pekgün
 • Admiral Soner Polat
 • Captain M. Ali Sökmen
 • Harun Şişmanyazıcı
 • Caner Şaka
 • Ayhan Sicimoğlu
 • Dr. Nejat Tarakçı
 • Captain Adil Tuğcu
 • Aret Taşcıyan
 • Ufuk Teker
 • Prof.Dr. Ergun Türkcan
 • Prof.Dr.Tolga Yarman
 • Cem Yaylalı
 • Ayhan Yıldızel
 • Mustafa Yuvanç

 

Koç University Maritime Forum Advisory Groups

 

Sea Power and Maritime Power

 • Admiral Şükrü Bozoğlu
 • Admiral Soner Polat
 • Admiral Kadir Sağdıç
 • Assoc. Prof. Nejat Tarakçı
 • Admiral Engin Baykal

           

Sea Defense and Security Studies

 • Süha Çubukçuoğlu
 • Prof.Dr. Sencer İmer
 • Ambassador Osman Korutürk
 • Dr.Cem Kozlu
 • Prof.Dr. Bilsay Kuruç
 • Prof.Dr. Ergun Türkcan
 • Prof.Dr.Tolga Yarman
 • Cem Yaylalı

 

Sea Transportation/Sea Trade/Sea Logistics

 • Captain Levent Akson
 • Geza Dologh
 • Captain İbrahim Kontaytekin
 • Harun Şişmanyazıcı
 • Aret Taşcıyan
 • Captain Adil Tuğcu
 • Ufuk Teker
 • Ayhan Yıldızel

 

Shipbuilding/Shipyards/Ship Dismantling

 • Eng.Tanju Kalaycıoğlu
 • Eng.Adnan Nefesoğlu
 • Eng. Süphan Pekgün

 

Ports

 • Admiral Hakan Eraydın

           

Fisheries

 • Nezih Bilecik
 • Prof.Dr.Saadet Karakulak

           

Sea-bed Mining/Sea-borne Energy

 • Dr.Necdet Pamir
 • Süha Çubukçuoğlu     

Maritime Tourism

 • Işık Aylan
 • Turgay Noyan
 • Caner Şaka
 • Hasan Kaçmaz

           

Maritime Environement / Maritime Sciences

 • Ali Boratav
 • Prof.Dr.Emin Özsoy

 

Sea and Maritime Culture / Heritage  

 • Nejat Çuhadaroğlu
 • Ertuğrul Duru
 • Rıfat Edin
 • Ali Rıza İşipek

 

Marine Sports / Amateur Maritime Activities

 • Teoman Arsay
 • Osman Atasoy
 • Edhem Dirvana
 • Erden Eruç
 • Dr. Halidun Karagöz
 • Prof.Dr. Talat Kırış
 • Özkan Gülkaynak

       

Maritime Activities    

 • Prof.Dr. Osman Balcı
 • Eng.Doğan Özdemir

 

Maritime Studies and Education

 

Underwater Archeology

 • Prof.Dr.Hayat Erkanal
 • Ayhan Sicimoğlu
 • Osman Erkut

           

Maritime Support Sectors (Search and Rescue, Guidance, Navigational Assistance)

 • Captain Mehmet Ali Sökmen

           

Maritime History

 • Prof.Dr.Dilek Barlas
 • Prof.Dr.Serhat Güvenç
 • Associate Prof. Özlem Kumrular

 

Maritime Law / Oceanic Governance 

 • Ambassador Ertuğrul Apakan
 • Prof.Dr. Sertaç Hami Başeren Doç.
 • Associate Prof. Dr. Dolunay Özbek
 • Dr. Nilüfer Oral
 • Prof.Dr.Hüseyin Pazarcı
 • Mustafa Yuvanç

 

KÜDENFOR Support Group (in alphabetical order)

 • Zuhal Atasoy
 • Assoc. Prof.Erdem Alaca
 • Bilge Bayburtlugil
 • Banu Öney
 • Barbaros Büyüksağanak
 • Can Cantimur
 • Faruk Doğan
 • Ekrem İnözü
 • Gencer Emiroglu
 • Hakan Işın
 • Dr. Murat Koraltürk
 • Nasuh Mahruki
 • Özhan Bakkalbaşıoğlu
 • Sargun Tont
 • Yücel Köyağasıoğlu